Nauka+zawód=lepszy start w dorosłość! Staże zawodowe 20 uczniów w przedsiębiorstwach w Niemczech

W projekcie weźmie udział 20 uczniów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej MIRiP. Do opieki zostanie oddelegowanych 2 nauczycieli, którzy pełnić będą nadzór nad uczniami na wyjeździe oraz będą dbać o komfort ich przebywania i nauki.

Projekt potrwa 12 miesięcy. Obejmie przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne, zawodowe, równościowe w kraju i za granicą, staż w Niemczech oraz działania upowszechniające. Staż uczniów potrwa 2-tyg i obejmie praktyki w niemieckich zakładach rzemieślniczych. W trakcie projektu uczniowie poznają życie o osób tam mieszkających. Odbędzie się na przełomie sierpnia/września 2017 r..

Staż zagraniczny zapewni młodym ludziom nowe umiejętności i praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii w swojej specjalności na rynku niemieckim. Ponadto młodzi ludzie wszystkich specjalności zostaną zapoznani z tematyką zakładania własnych przedsiębiorstw, spełniających normy i wymagania Unii Europejskiej. Przykładem będą firmy niemieckie, wyznaczające w dziedzinie gospodarki europejski prym. Temat związany z zakładaniem własnych małych lub średnich przedsiębiorstw oraz dynamiką ich rozwoju w Polsce będzie traktowany w realizacji projektu jako priorytetowy, wsparty praktycznym wskazaniem źródeł dofinansowania własnej działalności (EFS, PUP). Po odbytym stażu uczniowie nabędą zagraniczne doświadczenie, w tym przede wszystkim praktyczne umiejętności językowe, niezbędne w ich przyszłej pracy zawodowej, a to z kolei spowoduje ich mobilność na rynku pracy, zarówno polskim jak i zagranicznym, gotowość do zakładania własnych firm lub do samodzielnej pracy w swojej dziedzinie kształcenia.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia na europejskim rynku pracy 20 uczniów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły zawodowej MIRiP, poprzez zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego w niemieckich przedsiębiorstwach dzięki któremu poprawi się również ich rozwój osobisty.

Cele szczegółowe projektu:

  • poznanie struktury organizacyjnej i funkcjonowania niemieckich firm rzemieślniczych, a tym samym przybliżenie uczestnikom projektu norm europejskich oraz zapoznanie ich z nowościami technologicznymi i technicznymi,
  • poznanie aspektów pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych;
  • porównanie sposobu wykonywania poszczególnych prac;
  • kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych;
  • porównanie obowiązujących przepisów wewnętrznych kraju partnerskiego do przepisów krajowych;
  • podniesienie świadomości uczestników na w zakresie odmienności kulturowej innych krajów oraz korzyści jakie można osiągnąć dzięki budowie międzynarodowych sieci współpracy

Rezultaty:

  • wzrost kompetencji zawodowych u 20 uczniów;
  • zdobycie nowych kwalifikacji i doświadczenia w zakresie swojej specjalności;
  • nabycie umiejętności wykorzystania nowych technik i metod pracy przez 20 uczniów;
  • rozprowadzenie nabytych doświadczeń wśród koleżanek i kolegów ze szkoły oraz rodziców.
czwartek, 06 październik 2016 12:15

O Programach

 niw2

Polski Inkubator Rzemiosła

Czytaj więcej...


sukcesja baner

Małopolska Sieć Sukcesorów SUKCES-JA

Czytaj więcej...


 pasek pl

Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych obszar I i IV

Czytaj więcej...


 

v4

"Digitization, Robotics and Technical Modernization as tools for boosting Productivity of SMEs"

(Wpływ cyfryzacji, innowacji technologicznych, robotyki na zwiększenie wydajności w przemyśle budowlanym, zwłaszcza w sektorze MŚP.)

Czytaj więcej...


 

pasek powerczech

 

Program PO WER 2017
„Nauka w połączeniu z praktyką gwarancją lepszego startu w dorosłość!"
(numer projektu 2017-1-PL01-KA102-037261)

Staże zawodowe uczniów w przedsiębiorstwach w Czechach.


Czytaj więcej...


"Projekt jest finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez FRSE projektu
"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" we współpracy z Střední škola polytechnická Brno.”

 


PO WER 2017Program PO WER 2017

„NAUKA+ZAWÓD=LEPSZY START W DOROSŁOŚĆ"
(numer projektu 2016-1-PL01-KA102-024602)

Staże zawodowe 20 uczniów w przedsiębiorstwach w Niemczech.


Czytaj więcej...


"Projekt jest finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez FRSE projektu
"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" we współpracy z Casa da Educação.”

 


 

pasek power1


Program PO WER
„Poznanie portugalskiego modelu nauki zawodu w branży stolarskiej"
(numer projektu 2015-1-PL01-KA102-015532)
 
Tygodniowe praktyki dla 20 osób związanych ze szkolnictwem zawodowym, które odbędą się w Casa da Educação w Lizbonie (Portugalia).

Czytaj więcej...
 
"Projekt jest finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez FRSE projektu
"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" we współpracy z Casa da Educação.”


Program ERASMUS +
Program ERASMUS+
"Różne zawody, te same cele. Wymiana doświadczeń w dziedzinie kształcenia zawodowego sposobem na podniesienie jakości nauczania."
(numer projektu 2014-1-PL01-KA102-001515)
 
Tygodniowe praktyki dla 20 osób związanych ze szkolnictwem zawodowym, które odbyły się w Izbie Rzemieślniczej w Erfurt (Niemcy).

Czytaj więcej...
 
"Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach realizowanego przez FRSE programu Erasmus+
“Zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" we współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Erfurt"

 


 

Program Leonardo Da Vinci


 Program Leonardo da Vinci

„Międzynarodowy rozwój i wypróbowanie modelu przygotowania zawodowego w branży samochodowej i metalowej”
 
Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wytworzenie produktów edukacyjnych wprowadzających innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Czytaj więcej...

 


 v4

"Wzmocnienie kontaktów zawodowych MŚP w sferze dualnego kształcenia zawodowego w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Promowanie bardziej intensywnej wymiany uczniów i młodych pracowników między krajami "Grupy Wyszehradzkiej"

Czytaj więcej...

 


 

czwartek, 29 wrzesień 2016 12:19

Programy


Where does it come from?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from "de Finibus Bonorum et Malorum" by Cicero are also reproduced in their exact original form, accompanied by English versions from the 1914 translation by H. Rackham.


Where does it come from?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from "de Finibus Bonorum et Malorum" by Cicero are also reproduced in their exact original form, accompanied by English versions from the 1914 translation by H. Rackham.