wtorek, 28 czerwiec 2022 11:27

Małopolska Sieć Sukcesorów "SUKCES-JA!"

Miło nam poinformować, że Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie rozpoczyna realizację Projektu pn. Małopolska Sieć Sukcesorów "SUKCES-JA!". Sukcesja to bardzo aktualny temat szczególnie dla osób, które otworzyły swoje firmy na początku lat 90-tych. Sukcesja firmy to przekazanie następcy wiedzy i własności biznesu, w oparciu o wspólnie wyznawane wartości. MIRiP realizując projekt chce zorganizować cykl bezpłatnych warsztatów prawnych, aby pomóc naszym przedsiębiorcom w zaplanowaniu tych działań.

CELE PROJEKTU:

  • podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności wśród potencjalnych sukcesorów/ osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji, w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy;
  • wsparcie wymiany doświadczeń i networkingu w/w osób.

DO KOGO SKIEROWANE SA DZIAŁANIA?

  • właściciele firm (szczególnie rzemieślnicze firmy rodzinne), którzy planują lub są w trakcie przekazywania firmy - sukcesji z woj. Małopolskiego;
  • potencjalni sukcesorzy w firmach/osoby które przejęły firmę w wyniku sukcesji z woj. Małopolskiego.

CO OFERUJEMY?

Bezpłatne warsztaty z zakresu sukcesji: w ramach Projektu zostanie zorganizowane 7 spotkań: 1 spotkanie inauguracyjne, 5 warsztatów merytorycznych w formule hybrydowej (ze szczególnym naciskiem na udział osobisty w spotkaniach z ekspertami), 1 spotkanie podsumowujące.

W ramach 5 warsztatów merytorycznych łącznie zostanie przeprowadzonych 20 godzin warsztatów prowadzonych przez ekspertów merytorycznych. Dzięki udziale w projekcie uczestnicy będą mogli lepiej przygotować firmę do płynnego przejścia w ręce kolejnego pokolenia – sukcesorów. Rzemieślnicy dowiedzą się również, jak zabezpieczyć biznes w przypadku braku następców. Zostaną również omówione zagrożenia prowadzonego biznesu oraz zakres odpowiedzialności majątkiem prywatnym. W trakcie warsztatów omówione zostaną też rozwiązania zabezpieczające biznes za życia przedsięiorcy na wypadek jego śmierci, ewentualnych konsekwencji oraz utraty płynności finansowej. Poruszone zostaną także kwestie związane z przekształceniem działalności gospodarczej, doborem odpowiedniej formy prawnej i regulacji spraw spadkowych. Temat zostanie omówiony także pod kątem zabezpieczeń finansowych potencjalnych spłat (spadkobierców, wychodzącego wspólnika). W zrozumieniu kwestii sukcesji pomogą uczestnikom omawiane przypadki oraz wiedza praktyczna przedsiębiorców, którzy już sukcesji dokonali (wsparcie wymiany doświadczeń i networkingu w/w osób).

KIEDY? Już najblizszych dniach umieścimy na stronie formularze do rekrutacji oraz dokładną instrukcję jak zgłaszać się do udziału w Projekcie.

 

Projekt ralizowany w ramach realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”.

poniedziałek, 27 czerwiec 2022 11:19

41. Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę

Już po  raz 41.  pielgrzymowali w niedzielę, 26 czerwca, na Jasną Górę polscy rzemieślnicy. Tegoroczna pielgrzymka miała szczególny charakter, bo odbyła się w stulecie powstania na Górnym Śląsku Izby Rzemieślniczej, pierwszej na tych ziemiach organizacji gospodarczej. Dziś jest to jedna z największych organizacji rzemieślniczych w Polsce. Katowicka Izba Rzemieślnicza była organizatorem tegorocznej pielgrzymki.

piątek, 24 czerwiec 2022 19:37

Tablice informacyjne odświeżone

Trwa renowacja tablic informacyjnych na frontonie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Z inicjatywy prezesa Janusza Kowalskiego wykonuje to znakomity mistrz ślusarstwa Stanisław Słowik, starszy Cechu Rzemiosł Metalowych.

W czwartek, 23 czerwca br., na platformie Microsoft Teams odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie kwestii umów na organizacją Kiermaszu Rzemiosła, Jarmarku Wielkanocnego oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego. Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. Kultury, przewodniczący Zintegrowanego Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, do udziału w spotkaniu zaprosił kilkanascie osób, w tym m.in. prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesława Jopka, społecznego doradcę prezydenta Krakowa ds. Targowych Przestrzeni Publicznych, prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusza Kowalskiego i prezesa firmy Artim Dariusza Michalaka.

W siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 24 czerwca 2022 r.  odbyło się zebranie Zarządu MIRiP, które prowadził prezes Janusz Kowalski. Omawiano m.in. sprawy przyszłorocznego jubileuszu Izby. Zarząd zdecydował o rozszerzeniu Komisji Egzaminacyjnej w zakresie ślusarstwa.

Przypominamy: 30 czerwca 2022 upływa termin zgłoszenia źródła ciepła w budynkach do CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów zakłada, że CEEB obejmuje docelowo wszystkie budynki, których źródła ogrzewania i spalania paliw nie przekraczają 1 MW. To oznacza, że wypełnić CEEB muszą właściciele domów jednorodzinnych, ale także kamienic, szpitali czy warsztatów rzemieślniczych. Wpisu do CEEB powinien dokonać każdy właściciel nieruchomości (najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw, obowiązek ten nałożony jest na właściciela/zarządcę budynku lub właściciela lokalu).

W związku z prośbami organizacji rzemieślniczych o wydłużenie terminu naboru ofert składanych w konkursie Polski Inkubator Rzemiosła edycja 2022 w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru do 27 czerwca 2022 do godziny 14:00.

Duchowni Archidiecezji Krakowskiej, krakowianki w tradycyjnych strojach, członkowie Bractwa Kurkowego, przedstawiciele i przedstawicielki zakonów i katolickich uczelni, dzieci pierwszokomunijne oraz wierni przeszli ulicami Krakowa w procesji Bożego Ciała. Kuria szacuje, że w różnych momentach uroczystości mogło w nich wziąć udział nawet 11 tys. osób. Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentowali przedstawiciele kilku cechów krakowskich.

wtorek, 14 czerwiec 2022 18:10

Zjazd Sprawozdawczy MIRiP

W Krakowie 14 czerwca 2022 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Izby Rzemiosła I Przedsiębiorczości. Zjazd otworzył prezes MIRiP Janusz Kowalski. Delegaci prowadzącym zebranie wybrali Grzegorza Mielnickiego. Zjazd podsumował roczną pracę Zarządu i wszystkich organów MIRiP, wybrał też delegatów na Kongres Związku Rzemiosła Polskiego.

wtorek, 14 czerwiec 2022 18:09

Piątek, 17 bm. biura Izby nie pracują

Informuję, że w najbliższy piątek tj. 17 czerwca 2022 r. biura Małopolskiej Izby Rzemiosła I Przedsiębiorczości w Krakowie będą nieczynne.
Pozdrowienia
Anna Adamczyk
dyrektor MIRiP.

Wtorek, 7 czerwca 2022 r. przejdzie do historii krakowskiego rzemiosła. W tym dni otwarto zrewitalizowaną strefę sportową przy Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Do dyspozycji uczniów są teraz boiska – do piłki nożnej i wielofunkcyjne, a także wyjątkowa strefa street workout do ćwiczeń kondycyjnych z zakresu crossfit i kalisteniki. W uroczystości wzięła udział zastępca prezydenta Krakowa Anna Korfel-Jasińska.

W sobotę odbyła się intronizacja nowego króla kurkowego. Czekaliśmy na tę uroczystość trzy lata. Przerwa spowodowana była pandemia kronawirusa. Wreszcie 14 maja udało się przeprowadzić strzelanie królewskie. Wygrał Jan Grzegorz Pacut, marszałkami zostali Maciej Żółciński i Piotr Patecki. I właśnie w sobotę 4 czerwca na krakowskim Rynku Głównym na scenie pod Ratuszem Jan Grzegorz Pacut przejął symbol panowania w Bractwie Kurkowym - srebrnego kura od swojego poprzednika Adama Rajpolda.
Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentowali podczas tej uroczystości prezes Janusz Kowalski i dyrektor Izby Anna Adamczyk.
Strona 1 z 66