Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie była partnerem w projekcie „Wpływ cyfryzacji, innowacji technologicznych, robotyki na zwiększenie wydajności w przemyśle budowlanym, zwłaszcza w sektorze MŚP.”. Podsumowanie projektu odbyło się w dniach 14-16 października w Budapeszcie, na zaproszenie koordynatora projektu z Węgier - Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), w której uczestniczyła delegacja Izby w składzie: Prezes Janusz Kowalski wraz z ze swoim Zastępcą Tadeuszem Dąbrowskim, Dyrektorem Szkoły MIRiP Elżbietą Kosacką oraz Z-cą dyrektora MIRiP Tomaszem Kowalikiem.

wtorek, 23 czerwiec 2020 09:02

O projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu dostępnymi do pobrania:

Pobierz podsumowanie w języku POLSKIM

Pobierz podsumowanie w języku ANGIELSKIM