czwartek, 06 październik 2016 12:04

Kwalifikacje i Oświata

Wydział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie:

  • organizuje i przeprowadza egzaminy czeladnicze i mistrzowskie
  • udziela informacji na temat szkolenia zawodowego uczniów

Informacja w sprawie wystawiania faktur:

Od 1 stycznia 2020 roku po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących wystawiania faktur do paragonów nie będzie możliwości wystawienia faktury w późniejszym terminie.

Informujemy, że kasa fiskalna Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości nie ma możliwości technicznych umieszczania numeru NIP na paragonie i z tego powodu bezwzględnie należy zgłaszać chęć otrzymania faktury w momencie dokonywania wpłaty gotówką do kasy lub płatności przelewem. W tytule przelewu należy umieścić numer NIP oraz imię i nazwisko kandydata i jakiego egzaminu/kursu dotyczy.

Przykład: Jan Nowak egzamin czeladniczy NIP 111-11-11-111

Wystawianie faktur na osoby fizyczne nie ulega zmianie.

Przypominamy, że obowiązkiem pracodawcy jest pokrycie kosztów egzaminu w pierwszym terminie (par. 11 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania). Jednocześnie informujemy, że MIRiP nie przyjmuje cząstkowych opłat za egzaminy - ostatni pracodawca ma obowiązek opłacić egzamin w całości.

Przed dokonaniem zapłaty należy w pierwszej kolejności złożyć dokumenty do egzaminu.

Brak numeru NIP czy dokonania zapłaty przez ucznia zamiast przedsiębiorcy, będzie skutkowało brakiem możliwości wystawienia faktury na przedsiębiorcę.

 Informacja w sprawie organizowania egzaminów czeladniczych dla uczniów klas III szkoły branżowej I stopnia:

Od 2022 r. uległy zmianie przepisy prawa warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika.

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu najpóźniej do 12.06.2023 r. uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły (art. 44q ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

Od 2022 r. izby rzemieślnicze muszą organizować i ustalać terminy egzaminów czeladniczych w takim czasie, aby uczniowie szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 12 czerwca, bowiem posiedzenia rad pedagogicznych klasyfikacyjnych odbywają się w przedziale czasowym od 15 do 20 czerwca.

Zgodnie z ust. 4a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 stycznia 2017 r.  w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U z 2017, poz. 89 z późn.zm.), młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w branżowej szkole I stopnia, czyli do 28 lutego 2023 r. Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę.

Takie rozwiązanie ma na celu mobilizowanie uczniów i spowodowanie przystąpieniem do egzaminu czeladniczego.

Informujemy, iż świadectwa czeladnicze i zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu czeladniczego przez młodocianych pracowników będących uczniami, będą wydawane z datą 31 sierpnia.

Jednocześnie informujemy, iż młodociani pracownicy realizujący przygotowanie zawodowe  w formach pozaszkolnych składają dokumenty nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika, a egzamin czeladniczy będzie dla nich organizowany, tak jak to było do tej pory, czyli po zakończeniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Oświadczenie dotyczące przyznawania i wypłacania dofinansowania
pobierz...
Zasady przyjmowania uczniów do nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych czytaj...
Egzamin czeladniczy 
(warunki dopuszczenia,wymagane dokumenty, struktura egzaminu)
czytaj...
Egzamin mistrzowski 
(warunki dopuszczenia,wymagane dokumenty, struktura egzaminu)
czytaj...
Kursy przygotowawcze do egzaminów czeladniczych czytaj...
Informacje o kształceniu - na stronach Związku Rzemiosła Polskiego
(akty prawne, szkolenie uczniów)
czytaj...
Wykaz standardów będących podstawą do przeprowadzenia egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w 106 zawodach, odpowiadających danemu rodzajowi rzemisosła - na stronach Związku Rzemiosła Polskiego czytaj...
Wykaz zawodów, dla których zostały powołane KOMISJE EGZAMINACYJNE czeladniczo-mistrzowskie działające przy MIRiP na okres 2018-2023 czytaj...
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (uczniowie III klas Szkół Branżowych I Stopnia)
pobierz plik
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (uczniowie w formach pozaszkolnych i kandydaci z wolnego naboru)
pobierz plik
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego pobierz plik
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego (czeladniczego i mistrzowskiego) pobierz plik
Wniosek o przekazanie do CEIDG informacji w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych wydanych przez Izby Rzemieślnicze

pobierz plik

Podanie o skrócenie/ przedłużenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pobierz plik

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa czeladniczego/ dyplomu mistrzowskiego

pobierz plik
Warunki uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pobierz plik
Wniosek o wydanie ozdobnego Dyplomu Czeladniczego i Mistrzowskiego pobierz plik
Legalizacje świadect czel. i dyplomów mistrzowskich czytaj...
Suplement Europass (informacja) czytaj...
 Opłaty egzaminacyjne i manipulacyjne pobierz plik

 

Kontakt:
Wydział Kwalifikacji i Oświaty Zawodowej Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków
pokój nr 16 (I piętro)
tel.: +48 12 422 77 68
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
godziny przyjęć: od poniedziałku do piatku od 8:00 do 16:00

Czytano 56579 razy Ostatnio zmodyfikowano wtorek, 17 styczeń 2023 07:32