v4

"Wzmocnienie kontaktów zawodowych MŚP w sferze dualnego kształcenia zawodowego w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Promowanie bardziej intensywnej wymiany uczniów i młodych pracowników między krajami "Grupy Wyszehradzkiej"

Czytaj więcej...

wtorek, 07 marzec 2017 09:29

Podsumowanie projektu

Informujemy, że z powodzeniem został zrealizowany projekt w ramach Grupy Wyszehradzkiej "Wzmocnienie kontaktów zawodowych MŚP w sferze dualnego kształcenia zawodowego w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Promowanie bardziej intensywnej wymiany uczniów i młodych pracowników między krajami "Grupy Wyszehradzkiej"", w której MIRiP brała czynny udział.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem projektu (wersja w języku angielskim) przygotowanym przez Lidera Projktu IPOSZ (Węgry)

POBIERZ PODSUMOWANIE PROJEKTU [ENG]

poniedziałek, 31 październik 2016 13:50

1-3 czerwca 2016 - Węgry "branża metalowa"

W dniach 1-3 czerwca odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu Grupy V4. Nasza delegacja w składzie: zastępca dyrektora Tomasz Kowalik (przedstawiciel MIRiP), Piotr Wąsik (przedstawiciel rzemieślników z branży metalowej) oraz Adam Janczyk (przedstawiciel nauczycieli przedmiotów Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie) wzięła udział w warsztatach  na Węgrzech w branży „metalowej”.

poniedziałek, 31 październik 2016 13:48

19-21 maja 2016 - Polska "branża budowlana"

W dniach 19-21 maja odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu Grupy V4. Delegacje z Czech, Słowacji i Węgier odwiedzili Kraków. Przedstawiciele branży „budowlanej” poznali polski system nauki zawodu. W skład polskiej delegacji uczestniczącej w warsztatach wchodzili: Tomasz Kowalik (przedstawiciel MIRiP), Małgorzata Polaska (Zespół Szkół Budowlanych Nr 1) oraz Grzegorz Adamski (właściciel zakładu rzemieślniczego).

poniedziałek, 31 październik 2016 13:47

4-5 maja 2016 - Czechy "szkło"

W dniach 4-5 maja odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu Grupy V4. Nasza delegacja w składzie: zastępca dyrektora Tomasz Kowalik (przedstawiciel MIRiP), Grzegorz Mielnicki (przedstawiciel rzemieślników z branży szkła) oraz prof. dr hab. inż. Jan Wasylak (przedstawiciel nauczycieli przedmiotów zawodowych Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) wzięła udział w warsztatach w Czechach w branży „szkła”.

poniedziałek, 31 październik 2016 13:44

20-21 kwietnia 2016 - Słowacja "drewno"

W dniach 20-21 kwietnia odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu Grupy V4. Nasza delegacja w składzie: zastępca dyrektora Tomasz Kowalik (przedstawiciel MIRiP), Marcin Ciszek (przedstawiciel rzemieślników z branży stolarz) oraz Bogusław Zygmunt (przedstawiciel nauczycieli przedmiotów zawodowych - Centrum Kształcenia Praktycznego) wzięła udział w warsztatach na Słowacji w branży „stolarz”.

poniedziałek, 31 październik 2016 13:40

Rzemieślnicza współpraca w Grupie Wyszehradzkiej

Nowy projekt MIRiP w ramach Grupy Wyszehradzkiej Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie bierze udział w projekcie: "Wzmocnienie kontaktów zawodowych MŚP w sferze dualnego kształcenia zawodowego w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Promowanie bardziej intensywnej wymiany uczniów i młodych pracowników między krajami "Grupy Wyszehradzkiej".

Jest to projekt partnerski czterech organizacji: AMSP-CR z Czech, ZRP z Polski, SZZ ze Słowacji i IPOSZ z Węgier, z inicjatywy IPOSZ. Jest to kontynuacja wspólnego projektu zrealizowanego na początku 2015 r. w ramach programu Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego.