pasek powerczech

 

Program PO WER 2017
„Nauka w połączeniu z praktyką gwarancją lepszego startu w dorosłość!"
(numer projektu 2017-1-PL01-KA102-037261)

Staże zawodowe uczniów w przedsiębiorstwach w Czechach.

 

"Projekt jest finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez FRSE projektu
"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" we współpracy z Střední škola polytechnická Brno.”