pasek power1
 

Program PO WER 2017
„NAUKA+ZAWÓD=LEPSZY START W DOROSŁOŚĆ"
(numer projektu 2016-1-PL01-KA102-024602)

Staże zawodowe 20 uczniów w przedsiębiorstwach w Niemczech.


Czytaj więcej...

 

"Projekt jest finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez FRSE projektu
"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" we współpracy z Casa da Educação.”

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce "Ogłoszenia o przetargu" (menu po lewej stronie) znajdują się zapytania ofertowe dotyczące przejazdu i ubezpieczenia uczniów RZSZ MIRiP,

W projekcie weźmie udział 20 uczniów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej MIRiP. Do opieki zostanie oddelegowanych 2 nauczycieli, którzy pełnić będą nadzór nad uczniami na wyjeździe oraz będą dbać o komfort ich przebywania i nauki.

Projekt potrwa 12 miesięcy. Obejmie przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne, zawodowe, równościowe w kraju i za granicą, staż w Niemczech oraz działania upowszechniające. Staż uczniów potrwa 2-tyg i obejmie praktyki w niemieckich zakładach rzemieślniczych. W trakcie projektu uczniowie poznają życie o osób tam mieszkających. Odbędzie się na przełomie sierpnia/września 2017 r..