poniedziałek, 22 maj 2017 15:11

Nauka+zawód=lepszy start w dorosłość! Staże zawodowe 20 uczniów w przedsiębiorstwach w Niemczech

Nauka+zawód=lepszy start w dorosłość! Staże zawodowe 20 uczniów w przedsiębiorstwach w Niemczech

W projekcie weźmie udział 20 uczniów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej MIRiP. Do opieki zostanie oddelegowanych 2 nauczycieli, którzy pełnić będą nadzór nad uczniami na wyjeździe oraz będą dbać o komfort ich przebywania i nauki.

Projekt potrwa 12 miesięcy. Obejmie przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne, zawodowe, równościowe w kraju i za granicą, staż w Niemczech oraz działania upowszechniające. Staż uczniów potrwa 2-tyg i obejmie praktyki w niemieckich zakładach rzemieślniczych. W trakcie projektu uczniowie poznają życie o osób tam mieszkających. Odbędzie się na przełomie sierpnia/września 2017 r..

Staż zagraniczny zapewni młodym ludziom nowe umiejętności i praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii w swojej specjalności na rynku niemieckim. Ponadto młodzi ludzie wszystkich specjalności zostaną zapoznani z tematyką zakładania własnych przedsiębiorstw, spełniających normy i wymagania Unii Europejskiej. Przykładem będą firmy niemieckie, wyznaczające w dziedzinie gospodarki europejski prym. Temat związany z zakładaniem własnych małych lub średnich przedsiębiorstw oraz dynamiką ich rozwoju w Polsce będzie traktowany w realizacji projektu jako priorytetowy, wsparty praktycznym wskazaniem źródeł dofinansowania własnej działalności (EFS, PUP). Po odbytym stażu uczniowie nabędą zagraniczne doświadczenie, w tym przede wszystkim praktyczne umiejętności językowe, niezbędne w ich przyszłej pracy zawodowej, a to z kolei spowoduje ich mobilność na rynku pracy, zarówno polskim jak i zagranicznym, gotowość do zakładania własnych firm lub do samodzielnej pracy w swojej dziedzinie kształcenia.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia na europejskim rynku pracy 20 uczniów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły zawodowej MIRiP, poprzez zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego w niemieckich przedsiębiorstwach dzięki któremu poprawi się również ich rozwój osobisty.

Cele szczegółowe projektu:

  • poznanie struktury organizacyjnej i funkcjonowania niemieckich firm rzemieślniczych, a tym samym przybliżenie uczestnikom projektu norm europejskich oraz zapoznanie ich z nowościami technologicznymi i technicznymi,
  • poznanie aspektów pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych;
  • porównanie sposobu wykonywania poszczególnych prac;
  • kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych;
  • porównanie obowiązujących przepisów wewnętrznych kraju partnerskiego do przepisów krajowych;
  • podniesienie świadomości uczestników na w zakresie odmienności kulturowej innych krajów oraz korzyści jakie można osiągnąć dzięki budowie międzynarodowych sieci współpracy

Rezultaty:

  • wzrost kompetencji zawodowych u 20 uczniów;
  • zdobycie nowych kwalifikacji i doświadczenia w zakresie swojej specjalności;
  • nabycie umiejętności wykorzystania nowych technik i metod pracy przez 20 uczniów;
  • rozprowadzenie nabytych doświadczeń wśród koleżanek i kolegów ze szkoły oraz rodziców.
Czytano 5935 razy Ostatnio zmodyfikowano poniedziałek, 22 maj 2017 15:15
Więcej w tej kategorii: « O Programach