środa, 19 październik 2016 05:28

Kursy przygotowawcze do egzaminów czeladniczych

Kursy przygotowawcze do egzaminów czeladniczych w branżach:

  • fryzjerstwo,
  • stolarstwo,
  • motoryzacja (mechanika pojazdowa, elektromechanika pojazdowa, blacharstwo i lakiernictwo),
  • cukiernictwo,
  • piekarstwo,
  • tapicerstwo,
  • obuwnictwo,
  • rzeźnictwo-wędliniarstwo,
  • murarstwo,
  • instalatorstwo elektryczne.

Przeznaczone są dla osób nie uczęszczających do szkoły, a odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych. Kursy te przygotowują w zakresie teorii do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika.
/Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 278) wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 197, poz. 1663, 1996 z 2002 r.)/

 

Szczegółowe informacje: tel.+48 12-422-77-68

Czytano 3867 razy