Wykaz zawodów, dla których zostały powołane
KOMISJE EGZAMINACYJNE czeladniczo – mistrzowskie
działające przy Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
Okres kadencji od 2 lipca 2018r – do 30 czerwca 2023r

 

Wykaz zawodów, wg klasyfikacji zawodów
i specjalności dla potrzeb rynku pracy

Symbol cyfrowy

1.

betoniarz

711401

2.

betoniarz zbrojarz

711402

3.

bioenergoterapeuta

323002

4.

blacharz

721301

5.

blacharz samochodowy

721306

6.

cieśla

711501

7.

cukiernik

751201

8.

dekarz

712101

9.

elektromechanik pojazdów samochodowych

741203

10.

elektromechanik

741201

11.

elektryk

741103

12.

florysta

343203
13. fryzjer

514101

14. garbarz skór 753501

15.

introligator

732301

16. kaletnik 753702

17.

kamieniarz

711301

18.

kominiarz

713303

19.

kosmetyczka

514202

20.

kowal

722101

21.  kożusznik 753104

22.

krawiec

753105

23.

kucharz

512001

24. kuśnierz 753108

25.

lakiernik

713201

26.

lakiernik samochodowy

713203

27.

malarz –tapeciarz

713101

28.

mechanik pojazdów samochodowych

723103

29.

monter instalacji i urządzeń sanitarnych

712604

30.

monter instalacji gazowych

712603

31.

monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

712616

32.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

712905

33.

murarz

711202

34.

murarz-tynkarz

711204

35.

naturopata

323009

36.

obuwnik

753602

37.

optyk okularowy

325301

38.

piekarz

751204

39.

posadzkarz

712204

40.

wędliniarz

751107

41.

rzeźnik wędliniarz

751105

42.

stolarz

752205

43.

stolarz budowlany

711503

44.

stolarz meblowy

752208

45.

ślusarz

722204

46.

tapicer

753402

47.

technolog robót wykończeniowych w budownictwie

712904

48.

witrażownik

712505

49. zdun 711203

50.

złotnik-jubiler

731305

środa, 19 październik 2016 05:56

Suplement Europass (inf. + wniosek) aktywny

 

Osoby, które uzyskały dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze po 1 marca 2013 r. mają możliwość uzyskania suplementu EUROPASS do dyplomu mistrzowskiego lub suplementu EUROPASS do świadectwa czeladniczego.

 

Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej, został ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Dokument ułatwia w sposób zrozumiały prezentację swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Przyczynia się do poprawy sytuacji obywateli na europejskim rynku pracy, wpływa na zwiększenie konkurencyjności firm w międzynarodowym obszarze gospodarczym.

Podstawa prawna funkcjonowania dokumentów Europass - Suplement do Świadectwa Czeladniczego i Europass - Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

 

Suplement zawiera opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów. Dokument ten wystawiany jest nieodpłatnie przez Izby Rzemieślnicze w języku polskim oraz w języku angielskim.

Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wydawane przez izby rzemieślnicze mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je do tzw. obrotu prawnego z zagranicą – wymagają dokonania czynności związanych z legalizacją dokumentów.

 

Uprawnionymi do wydania dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego są wyłącznie izby rzemieślnicze. Uprawnienie to wynika z zapisu art.3 ust.3 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. - tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 2159 - tekst ustawy dostępny na portalu ZRP https://zrp.pl/o-nas/ustawa-o-rzemiosle.

 

 

Izby rzemieślnicze wydają świadectwa i dyplomy osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami izb rzemieślniczych. Izby rzemieślnicze na mocy wymienionej ustawy o rzemiośle uzyskały prawo potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa. Prawnie uznane dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych na potwierdzenie ich państwowego charakteru są opatrywane okrągłą pieczęcią z godłem RP. Jest to istotna cecha dokumentu, bowiem tylko te organizacje i instytucje przeprowadzające egzaminy, mogą używać okrągłej pieczęci, które na mocy ustawy Sejmu RP uzyskały takie upoważnienie. Uprawnienie izb rzemieślniczych wynika z w/w ustawy o rzemiośle.

 

Wzory: świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego oraz tryb ich wydawania przez izby rzemieślnicze, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminy mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

 

Legalizacja prowadzona jest w dwóch etapach:

 1. oryginalny dokument (lub duplikat) - potwierdza Związek Rzemiosła Polskiego (stwierdza autentyczność dokumentu i prawidłowość wystawienia) na odwrocie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego (Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa tel/fax 022 5044 230, 5044 397, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);

 1. drugim etapem legalizacji jest wystawienie przez Wydział Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych załącznika pod nazwą ”Apostille” (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Legalizacji Dokumentów – Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa, tel. (022) 523-94-63).

 

Dokumenty do pobrania:

I. Procedura legalizacji/uwierzytelnienia świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego, zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego;

II. WNIOSEK O LEGALIZACJĘ (UWIERZYTELNIENIE), Świadectwa czeladniczego, Dyplomu mistrzowskiego, Zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego;

III. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych;

IV. Wydawanie w Polsce ZAŚWIADCZEŃ stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dyrektywa 2005/36/WE).(Dyrektywa 2005/36/WE).

środa, 19 październik 2016 05:28

Kursy przygotowawcze do egzaminów czeladniczych

Kursy przygotowawcze do egzaminów czeladniczych w zawodach:

  • fryzjer;
  • stolarz;
  • mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy;
  • cukiernik;
  • piekarz;
  • tapicer;

Przeznaczone są dla osób nie uczęszczających do szkoły, a odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych. Kursy te przygotowują w zakresie teorii do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 278) wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 197, poz. 1663, 1996 z 2002 r.)).

 Zgłoszenie na kurs dokształcania teoretycznego ucznia młodocianego (kliknij, aby pobrać).

Szczegółowe informacje: tel.+48 12-422-77-68

EGZAMIN MISTRZOWSKI

Egzamin mistrzowski jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności
z zakresu zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, określanego w:

 1. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;

 2. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego określa rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2017r., pozycja 89 z późn. zm), którego § 6 brzmi:

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden
z następujących warunków:

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie,
  w którym zdaje egzamin, a także:

  1. co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo

  2. co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących
  w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin,
  a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

 1. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności
  w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Osoby ubiegające się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego składają dokumenty
w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, ul. Św. Anny 9,
/Wydział Kwalifikacji, pokój nr 16, tel. 12 422-77-68/ lub za pośrednictwem Cechów.

Wymagane dokumenty :

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu(druk do egz. mistrz. do pobrania) !!!

 1. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej ( min. szkoła zawodowa)

 1. Świadectwo czeladnicze lub inne równorzędne.

 1. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu

(np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, świadectwa pracy, zaświadczenie
od aktualnego pracodawcy lub oświadczenie kandydata)

 1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)

 1. Potwierdzenie wniesienia opłaty, (opłatę za egzamin można dokonać w kasie Izby lub na konto Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

Nr rachunku bankowego:

Bank PKO S.A. III Oddział w Krakowie Nr 60 1240 2294 1111 0000 3709 2263

Uwaga!

Przy składaniu dokumentów w Izbie lub w Cechu należy przedłożyć oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia.

STRUKTURA EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.

 1. ETAP PRAKTYCZNY

  • polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań sprawdzających umiejętności praktyczne.

  • przeprowadzany jest w wytypowanych zakładach rzemieślniczych posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych.

  • czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

 1. ETAP TEORETYCZNY – składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Część pisemna ( testy)

  • Polega na samodzielnym udzieleniu odpowiedzi z zakresu następujących tematów:

 1. rachunkowość zawodowa z kalkulacją,

 2. dokumentacja działalności gospodarczej,

 3. rysunek zawodowy,

 4. przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

 5. podstawowe zasady ochrony środowiska,

 6. podstawowe przepisy prawa pracy,

 7. podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,

 8. podstawy psychologii i pedagogiki,

 9. metodyka nauczania.

  • Czas trwania części pisemnej egzaminu teoretycznego nie może być krótszy niż
   45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut.

Część ustna

 • Polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

  1. technologia,

  2. maszynoznawstwo,

  3. materiałoznawstwo.

   • Czas trwania części ustnej egzaminu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.

Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu.

Zdający zdał egzamin, jeżeli z etapu praktycznego i etapu teoretycznego uzyskał co najmniej oceny dostateczne.

Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną z części praktycznej lub tematów części pisemnej lub ustnej egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego ten temat lub tematy ( należy złożyć w wydziale kwalifikacji wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego i uiścić opłatę za egzamin poprawkowy).

EGZAMIN CZELADNICZY

Egzamin czeladniczy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, określanego w:
1. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;
2. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2017r., pozycja 89 z późn. zm.), którego § 5 brzmi:

Do egzaminu czeladniczego Izba Rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
1a) jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, w której realizuje dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników, oraz młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u rzemiślnika;
2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej.

Osoby ubiegające się o przystąpienie do egzaminu czeladniczego składają dokumenty w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, ul. Św. Anny 9, Wydział Kwalifikacji, pokój nr 16, tel. 12 422-77-68 lub za pośrednictwem Cechów.

Uczniowie III klasy szkoły branżowej I stopnia (pracownicy młodociani) ubiegający się o przystąpienie do egzaminu czeladniczego składają następujące dokumenty:

1. Fotografia ( aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny);
2. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na rachunek bankowy: Bank PKO S.A. III Oddział w Krakowie Nr 60 1240 2294 1111 0000 3709 2263;
3. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu);
4. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu;
5. Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim – dokumenty umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań lub tematów egzaminacyjnych.

Uczniowie w formach pozaszkolnych (młodociani pracownicy):
1. Fotografia ( aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny);
2. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na rachunek bankowy: Bank PKO S.A. III Oddział w Krakowie Nr 60 1240 2294 1111 0000 3709 2263;
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu;
4. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu);
5. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu;
6. Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim – dokumenty umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań lub tematów egzaminacyjnych.
Kandydaci z wolnego naboru:
1. Fotografia ( aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny);
2. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na rachunek bankowy Bank PKO S.A. III Oddział w Krakowie Nr 60 1240 2294 1111 0000 3709 2263;
3. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu;
4. Świadectwo ukończenia szkoły;
5. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych;
6. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin;
7. Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych;
8. Tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.11.2002r, Dz.U. Nr 197 z p.zm. – pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników opłaca koszty egzaminu czeladniczego zdawanego przez ucznia w pierwszym wyznaczonym terminie.

Uwaga! Przy składaniu dokumentów w Izbie lub w Cechu należy przedłożyć oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia.

 

STRUKTURA EGZAMINU CZELADNICZEGO

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego:

ETAP PRAKTYCZNY polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań sprawdzających umiejętności praktyczne:
przeprowadzany jest on w wytypowanych warsztatach rzemieślniczych posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych.
czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.
ETAP TEORETYCZNY – składa się z części pisemnej i z części ustnej:
Część pisemna (testy) polega na samodzielnym udzieleniu odpowiedzi z zakresu następujących tematów:
 • rachunkowość zawodowa;
 • dokumentacja działalności gospodarczej;
 • rysunek zawodowy;
 • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • podstawowe zasady ochrony środowiska;
 • podstawowe przepisy prawa pracy;
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Czas trwania części pisemnej egzaminu teoretycznego nie może być krótszy niż 45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut

Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
 • technologia;
 • maszynoznawstwo;
 • materiałoznawstwo.

Czas trwania części ustnej egzaminu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.

 

Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu.
Zdający zdał egzamin, jeżeli z etapu praktycznego i etapu teoretycznego uzyskał co najmniej oceny dostateczne.

Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną z części praktycznej lub tematów części pisemnej lub ustnej egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego ten temat lub tematy (należy złożyć w wydziale kwalifikacji wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego i uiścić opłatę za egzamin poprawkowy).

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady przyjmowania uczniów do nauki zawodu 
w zakładach rzemieślniczych.

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie skupiająca w swoim działaniu Cechy z woj. Małopolskiego informuje, że każdy młody człowiek kończący szkołę podstawową ma możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu w zakładach rzemieślniczych, których tradycje sięgają wielu stuleci.

Szereg zawodów ma charakter unikatowy i umożliwia zatrudnienie dobrych fachowców po skończonej nauce.

Przepis regulujący naukę w zakładach rzemieślniczych to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.V.1996 r (Dz. U. nr 60 poz. 278) wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 197 poz. 1663,1996 z 2002 roku ):

 1. Nauka w zakładach rzemieślniczych trwa 36 miesięcy.
 2. Uczeń ma obowiązek dokształcania teoretycznego w Branżowej Szkole I Stopnia lub drogą kursową w Ośrodku Dokształcania Zawodowego.
 3. Młodocianemu w okresie nauki przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej:

  - w pierwszym roku nauki 5%
  - w drugim roku nauki 6%
  - w trzecim roku nauki 7%

 4. Nauka młodocianego kończy się egzaminem czeladniczym w Izbie Rzemieślniczej.

* * * * * *

Bliższych informacji na temat praktycznej nauki w rzemiośle udzielają Cechy:

 1. Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych, Kraków, Pl. Wolnica 7, tel. 12 430-62-23
  blacharz, dekarz, monter instalacji sanitarnych, malarz- tapeciarz, murarz, cieśla, betoniarz, poszdzkarz, kamieniarz
 2. Cech Rzemiosł Drzewnych - Kraków Pl. Słowiański 3, tel. 12 421-58-14 
  – stolarz
 3. Cech Rzemiosł Metalowych - Kraków, Pl. Słowiański 3 tel. 12 422-06-70 
  – ślusarz
 4. Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych - Kraków, Pl. Słowiański 3, tel. 12 421-14-08 
  elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy
 5. Cech Rzemiosł Elektrotechnicznych - Kraków Pl. Słowiański 3, tel. 12 422-74-26 
  elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych
 6. Cech Rzemiosł Skórzanych i innych zawodów - Kraków, Pl. Słowiański 3, tel. 12 422-41-11 
  kaletnik, obuwnik
 7. Krakowski Cech Rzemiosł - Kraków, Pl. Słowiański 3, tel. 12 422-93-85 
  tapicer, kuśnierz
 8. Małopolski Cech Optyków - Kraków, Pl. Słowiański 3, tel. 12 421-90-77 
  – optyk
 9. Cech Krawców i Pokrewnych Zawodów – Kraków, Ul. Sławkowska 28 tel. 12 429-54-86 
  krawiec
 10. Cech Rzemiosł Spożywczych – Kraków, ul. Westerplatte 18, tel. 12 422-69-62 
  cukiernik, piekarz, rzeźnik-wędliniarz
 11. Cech Rzemiosł Różnych – Kraków, ul.B.Josolewicza 14 tel. 12 422-70-36 
  fryzjer
 12. Cech Drobnych Wytwórców - Kraków, Pl. Słowiański 3 tel.12 422-70-11
 13. Cech Złotników, Jubilerów i Pokrewnych Zawodów – Kraków, Pl. Słowiański 3, tel. 12 422-93-85
  – złotnik-jubiler
 14. Małopolski Cech Zdunów i Pokrewnych Zawodów - Kraków, ul. Balicka 320, tel. 12 637 36 23
  – zdun

oraz

cechy terenowe, które przyjmują uczniów w wyżej podanych zawodach:

Cech Rzemiosł Różnych - Proszowice, ul.Kosynierów 20, tel. 12 386-19-38

Cech Rzemiosł Różnych - Myślenice, ul.Ogrodowa 1, tel. 12 272-02-92

Cech Rzemiosł Różnych - Krzeszowice, ul.Daszyńskiego 6, tel. 12 282-03-06

Cech Rzemiosł Różnych - Chrzanów Al.Henryka 26, tel. 32 623-24-49

Cech Rzemiosł Różnych - Kalwaria Zebrzydowska, ul. Jagiellońska 6, tel. 33 876-63-21

Cech Rzemiosł Różnych - Wolbrom, ul. Staszica 5, tel. 32 644-10-68

Cech Rzemiosł Różnych - Miechów ul. Wesoła 8, tel. 41 383-10-90

Cech Rzemiosł Różnych - Olkusz ul. Kazimierza Wlk. 38, tel. 32 643-13-72

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców – Wieliczka, ul.Limanowskiego 11, tel. 12 278-42-41