środa, 07 marzec 2018 14:29

Festiwal zawodów EXPO 2018

Do największego wydarzenia promującego naukę zawodu tj. „FESTIWALU ZAWODÓW EXPO 2018” coraz bliżej. W celu wzmocnienia współpracy z pracodawcami Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jako organizator Festiwalu powołał Radę Programową Festiwalu Zawodów. Do prac w Radzie z ramienia MIRiP został zaproszony z-ca dyrektora MIRiP Tomasz Kowalik.

W ramach obecnej perspektywy finansowej Województwo Małopolskie kontynuuje działania dedykowane poprawie efektywności kształcenia zawodowego w powiązaniu z rynkiem pracy realizując II edycję projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Jednym z działań projektu jest organizacja Festiwalu Zawodów – corocznych, trzydniowych pokazów zawodoznawczych, których celem jest umożliwienie młodzieży zapoznanie się z coraz nowocześniejszą i atrakcyjniejszą ofertą kształcenia zawodowego. Festiwal ten odbędzie się w dniach 22-24 marca.

Festiwal organizowany jest od 2013 roku. Każdego roku ponad 100 przedsiębiorców wspólnie ze szkołami zawodowymi prezentuje zawody w 7 branżach. Festiwal odwiedza ponad 15 000 uczniów stojących przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia oraz ich rodzice.

MIRiP już po raz czwarty będzie brała udział w Festiwalu. Prezentacja oferty naszej szkoły we współpracy z rzemieślnikami zwykle odbywała się się na dwóch stoiskach: w branży usługowej oraz w branży budowlanej. Jednak w tym roku, dzięki udziale w pracach Rady, Urząd Marszałkowski po raz pierwszy w historii Festiwalu udostępnił dla MIRiP dodatkowo specjalne stoisko na zewnątrz hali EXPO. Kowal - Pan Grzegorz Wróbel zaprezentuje swoją „Kuźnię Przygody” we współpracy z dwoma uczniami naszej Rzemieślniczej szkoły, którzy uczą się tego niezwykłego fachu.

Już teraz zapraszamy do zwiedzania naszych stoisk w dniach 22-23 marca przy ul. Galicyjskiej 9!

Czytano 963 razy