poniedziałek, 08 kwiecień 2019 09:54

ETAP REGIONALNY XIX EDYCJI KONKURSU BHP

To już XIX edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU!”

Wszystkim, którzy dokonali zapisu do udziału w konkursie przypominamy, że etap regionalny odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie (I piętro, Sala Konferencyjna).

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Konkurs adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych.

Zakres tematyczny Konkursu obejmuje problematykę prawa pracy oraz BHP przewidzianego w programach nauki, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii prac, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Ogólnopolski finał  XIX edycji odbędzie się 22 maja 2019 r. w Warszawie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Czytano 270 razy Ostatnio zmodyfikowano poniedziałek, 08 kwiecień 2019 09:56