poniedziałek, 08 kwiecień 2019 09:56

Walne Zgromadzenie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego

W dniu 04.04.2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Partnerzy wskazali spośród siebie 8 osób, które będą reprezentować ich w Radzie Programowej Partnerstwa. Wśród nich znalazł się Prezes MIRiP Janusz Kowalski.
 
W kolejnych latach zasady pracy Partnerstwa ewoluowały. Zmieniły się tematy, którymi MPKU się zajmowało i sposoby pracy nad nimi. W 2018 roku Partnerstwo zaobserwowało, że po 10 latach działania na nowo widoczna jest potrzeba wspólnej dyskusji, wymiany doświadczeń i poszukiwania innowacji w obszarze rozwoju kompetencji osób dorosłych. Zmieniono zatem sposób funkcjonowania Partnerstwa i to właśnie ta grupa (szczególnie osoby o niskich kwalifikacjach) zostaną objęte działaniami Rady.
 
Rada Programowa została wybrana na czas 3 lat i będzie obradowała w następującym składzie:
Janusz Kowalski, Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Marek Filipczyk, Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Michał Kądziołka, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Anna Kida, Instytut Badań Edukacyjnych
Halina Polaska, Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie
Jacek Solarz, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Dariusz Styrna, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM
Krzysztof Świerczek, Małopolska Wojewódzka Komenda OHP
Anna Wełmińska, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
dr hab. Barbara Worek, Uniwersytet Jagielloński (ekspert zewnętrzny)
Przedstawiciel wskazany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie
Czytano 343 razy