czwartek, 13 wrzesień 2018 06:14

Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła

W ramach projektu "„Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” powstał panel konsultacyjny dostępny na stronie Projektu Związku Rzemiosła Polskiego (http://rzemioslooprawie.zrp.pl), w którym rzemieślnicy mogą opiniować ważne dla życia gospodarczego naszego kraju projekty ustaw.

Chcielibyśmy Państwa  po raz kolejny zachęcić do udziału w prowadzonych konsultacjach aktów prawnych poprzez wyrażanie swoich opinii, uwag lub komentarzy do projektów aktów prawnych.

Aby wyrazić swoją opinię należy najpierw wybrać tematykę konsultacji „Prawo gospodarcze ogólne” lub „Prawo branżowe”, następnie przejść do wybranego projektu aktu prawnego i kliknąć ikonę w prawym dolnym rogu „dołącz do dyskusji”. Po przeczytaniu opisu aktu prawnego i/lub ściągnięciu jego pełnej wersji należy kliknąć ikonę w prawym dolnym rogu „dodaj opinię” . Można także dołączyć do dyskusji poprzez kliknięcie ikony „dołącz do dyskusji” po prawie stronie tytułu omawianego aktu prawnego.

W ten sposób ZRP chce wypracować współną opinię środowiska rzemieślniczego na temat 6 obecnie projektowanych ustaw. Aby dowiedzieć się więcej na temat komentowanej ustawy, należy kliknąć w link poniżej:

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który zawiera propozycje kolejnych bardzo ważnych zmian w systemie podatkowym;Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który zawiera propozycje kolejnych bardzo ważnych zmian w systemie podatkowym;

2. Projekt ustawy Ordynacja podatkowaProjekt ustawy Ordynacja podatkowa;Projekt ustawy Ordynacja podatkowa;

3. Koncepcja zmiany prawa zamówień publicznychKoncepcja zmiany prawa zamówień publicznych;Koncepcja zmiany prawa zamówień publicznych;

4. Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczneProjekt ustawy o zmianie ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne;

5. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni;Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni;

6. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi ustawami, które z pomocą Kancelarii Prawnej JGBS Biernat & Partners S. K. A. w przejrzysty sposób zostały przedstawione na stronie Projektu. Zapraszamy do komentowania projektowanych ustaw!

Czytano 1264 razy Ostatnio zmodyfikowano czwartek, 13 wrzesień 2018 06:25