poniedziałek, 23 kwiecień 2018 13:35

Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła

Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła – zapraszamy do komentowania ustaw

W dniach 18-19 kwietnia w Bydgoszczy odbyły się I warsztaty konsultacyjne dla przedstawicieli izb rzemieślniczych w ramach projektu „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła”. W ramach projektu powstał panel konsultacyjny dostępny na stronie Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl), w którym rzemieślnicy mogą opiniować ważne dla życia gospodarczego naszego kraju projekty ustaw.

W warsztatach ze strony MIRiP brali udział prezes Janusz Kowalski, wraz z zastępcą Tadeuszem Dąbrowskim oraz z-ca dyrektora Tomasz Kowalik. W warsztatach prowadzonych przez dyrektora ZRP ds. funduszy Norberta Pruszanowskiego wzięli również udział przedstawiciele Cechów i Izb z całej polski. Rolą warsztatów, było wypracowanie opinii rzemieślników na temat 4 obecnie projektowanych ustaw:

1. Ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej (umożliwienie przekazania przedsiębiorstwa swojemu następcy w sposób niezaburzający płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz nie powodujący dodatkowych kosztów);

2. Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dodatkowe wpłaty pracowników na Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w ramach oszczędzania na emeryturę);

3. Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

4. Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi ustawami, które z pomocą Kancelarii Prawnej JGBS Biernat & Partners S. K. A. w przejrzysty sposób zostały przedstawione na stronie Projektu. Zapraszamy do komentowania projektowanych ustaw na stronie http://rzemioslooprawie.zrp.pl

Czytano 1002 razy Ostatnio zmodyfikowano poniedziałek, 23 kwiecień 2018 14:11