piątek, 15 marzec 2024 08:03

Małopolska Lokalnie – zapraszamy Cechy do składania wniosków do 27.03.2024!

Gorąco zachęcamy nasze Cechy do udziału w Programie „Małopolska Lokalnie”. Aby ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 6000,00 zł Cech musi spełnić dwa warunki:

1. siedziba Cechu w województwie małopolskim;

2. roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy nie może przekroczyć 50 tys. zł.

Jeśli spełnia się powyższe warunki można ubiegać się o dofinasowanie w wysokości 6.000,00 zł na projekty:

- społeczne – np. na działania: wspierające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, edukacji, oświaty i wychowania, kultury. Powinny być one skierowane do lokalnej społeczności, w której działa organizacja pozarządowa (wieś, miasto, gmina, powiat), np. organizacja cyklu warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych oraz zorganizowanie, ogólnodostępnego spektaklu teatralnego oraz warsztatów artystycznych dla mieszkańców;

- rozwojowe – dotyczące działań służących rozwojowi organizacji, np. na zakup sprzętu, wykonanie drobnych remontów lub prac adaptacyjnych nakierowanych na poprawę realizacji zadań organizacji; podnoszenie kompetencji pracowników, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie bazy członkowskiej, zwiększenie rozpoznawalności organizacji w środowisku (ulotki, roll-up, utworzenie strony internetowej, itp.). Działania te powinny również uwzględniać możliwość ich praktycznego zastosowania, np. promowanie działalności cechu na nowej stronie internetowej, zakup namiotu/pawilonu, składanych krzeseł oraz zorganizowanie wydarzenia z wykorzystaniem zakupionego sprzętu (np. zorganizowane w ramach obchodów święta Patrona spotkania promującego działalność cechu, a w szczególności prezentacji zawodów rzemieślniczych).

Bardzo istotny jest fakt, że Program oferuje wsparcie organizacjom z niewielkim doświadczeniem:

- animacyjne - z zakresu przygotowania projektów,

- edukacyjne – w zakresie przygotowania dobrej jakości wniosków (szkolenia konsultacje przygotowywanych wniosków)

- edukacyjne dla Wnioskodawców, którzy otrzymają dotację (każdy ma przypisanego sobie opiekuna).

 

Wszelkie informacje o Programie, Regulamin, przykłady zrealizowanych projektów (Zakładka: Inspiracje) są dostępne na stronie Projektu (po kliknięciu TUTAJ).

Termin składania wniosków (elektronicznie przez generator dostępny na stronie www.malopolskalokalnie.pl): od 1 do 27 marca 2024 roku do godz. 15.00.

Program ma na celu pomoc w rozwoju m.in. lokalnych organizacji pozarządowych ( w tym cechów), oraz w pomoc w realizacji przez te organizacje przedsięwzięć społecznych.

Czytano 162 razy Ostatnio zmodyfikowano piątek, 15 marzec 2024 08:22