wtorek, 11 lipiec 2023 13:50

Posiedzenie Podkomisji Sejmu RP ds. Kształcenia Zawodowego

7 lipca 2023 w siedzibie Sejmu RP miało miejsce posiedzenie Podkomisji ds. Kształcenia Zawodowego działającej w ramach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży pod przewodnictwem Pani Poseł Teresy Wargockiej. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali: Pan Janusz Kowalski – Wiceprezes ZRP i Prezes MIRiP, Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP oraz Tomasz Kowalik – Zastępca Dyrektora MIRiP w Krakowie.

Podczas posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawili informacje na temat wsparcia kształcenia zawodowego ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027 w programach krajowych i regionalnych i informacje na temat wyników pierwszych konkursów na Branżowe Centra Umiejętności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

W trakcie dyskusji Pan Janusz Kowalski, Wiceprezes ZRP, zwrócił uwagę na konieczność podniesienia wysokości refundacji przyznawanych mistrzom szkolącym w rzemiośle za trzyletni okres nauki, ponieważ dotychczasowy bardzo niski poziom dotacji publicznej powoduje m.in. stałe zmniejszanie się corocznie liczby uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych w systemie dualnym. Jego zdaniem administracja publiczna powinna poczynić stosowne działania na rzecz sfinansowania części wynagrodzeń mistrzów szkolących ze środków krajowych i regionalnych programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027 oraz na szeroką skalę wspierać rozwój szkół branżowych w ramach tych programów.

Tomasz Kowali poruszył natomiast problem odrzucenia wniosku MIRiP w ramach drugiej edycji konkursu na Branżowe Centra Umiejętności, głównie ze względów wprowadzonych przez MEiN wymogów formalnych, które zdaniem wielu organizacji rzemiosła w ogóle nie powinny mieć miejsca.

Relację z posiedzenia można odbejrzeć na stronie Sejmu (po kliknięciu "TUTAJ" - wypowiedzi Prezesa Janusza Kowalskiego od 00:44;00, Tomasz Kowalik od 01:06;00 oraz pod koniec materiału).

Czytano 440 razy Ostatnio zmodyfikowano wtorek, 11 lipiec 2023 15:54