poniedziałek, 25 październik 2021 12:08

Polski Inkubator Rzemiosła

„Polski Inkubator Rzemiosła” jest programem zakładającym wsparcie rozwoju organizacji rzemieślniczych, jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym.
Głównym celem programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego. Program obejmuje okres od 2021 do 2030 r.


Dotacje w ramach pierwszego konkursu to środki przeznaczone na realizację zadania nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych, w ramach którego Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości aplikowała na obydwie ścieżki:
1. ścieżka: Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych,
2. ścieżka: Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych.
MIRiP uzyskała akceptację wniosku pt. "Modernizacja sprzętu komputerowego na potrzeby poprawy funkcjonowania MIRiP", dot. Ścieżki 1 i otrzymała dotację w wysokości 20 000 zł na zakup monitorów, pamięci operacyjnych RAM, szybkich dysków SSD, serwera oraz dysku sieciowego do zabezpieczenia dokumentów w "chmurze".
Grupą docelową są pracownicy MIRiP, a pośrednio również rzemieślnicy, uczniowie. Dzięki modernizacji sprzętu komputerowego, możliwa jest obsługa adekwatna do istniejących potrzeb i rynku, szybsza i bardziej skuteczna.
Ta, i mamy nadzieję, przyszłe dotacje, związane są głównie z cyfryzacją Izby, która w obecnej rzeczywistości jest ni mniej, ni więcej jak niezbędna.

Czytano 387 razy