piątek, 16 lipiec 2021 14:32

Prezes Janusz Kowalski w NBP

Prezes Janusz Kowalski złożył wizytę w Narodowym Banku Polskim, Oddział w Krakowie. Dyrektor Oddziału Katarzyna Basiak-Gała zaprosiła prezesa Kowalskiego do wielkiego projektu promocji Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP.

Krakowski Salon Ekonomiczny to nowa placówka edukacyjna Narodowego Banku Polskiego. Mieści się na parterze zabytkowego gmachu przy ul. Basztowej 20 w Krakowie, w siedzibie Oddziału Okręgowego NBP. Prezentuje nie tylko historię pieniądza na ziemiach polskich, ale jest także forum wymiany myśli i krzewienia wiedzy ekonomicznej.

Gdy na początku XXI wieku Narodowy Bank Polski uruchomił program edukacji ekonomicznej, krakowski oddział banku, wykorzystując potencjał Krakowa i Małopolski, rozpoczął aktywne działania edukacyjne, których celem stało się przybliżenie społeczeństwu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz promocja przedsiębiorczości.

W 2018 r. prezes NBP prof. Adam Glapiński podjął decyzję o wzmocnieniu potencjału edukacyjnego Narodowego Banku Polskiego poprzez utworzenie stałej ekspozycji edukacyjnej w Oddziale Okręgowym NBP w Krakowie. W ciągu dwóch lat opracowano koncepcję wystawy poświęconej historii pieniądza na ziemiach polskich oraz przebudowano i zaadaptowano pomieszczenia do funkcji edukacyjno-konferencyjnych. Efektem tych działań jest Krakowski Salon Ekonomiczny, którego bezpłatna i ogólnodostępna oferta jest kierowana do wszystkich zainteresowanych.

Historia królewskiego miasta Krakowa jest jednym z fundamentów naszej państwowości, a o krakowskiej siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego możemy z pewnością powiedzieć, że tu bije bankowe serce Polski – mówi prof. Adam Glapiński, prezes NBP.

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP jest miejscem spotkań przedsiębiorców, naukowców, ludzi kultury. Forum wymiany myśli i krzewienia wiedzy ekonomicznej, zarówno naukowej, jak i powszechnej, niezbędnej każdemu Polakowi – dorosłym, młodzieży i dzieciom. Stanowi kontynuację wielowiekowej spuścizny dialogu oraz centrum, w którym kultywuje się historię, edukuje i tworzy przyszłość.

Działalność edukacyjna Krakowskiego Salonu Ekonomicznego wpisuje się w program edukacji ekonomicznej NBP. Naszym celem jest przybliżenie społeczeństwu nie tylko zasad funkcjonowania i roli banku centralnego, ale również przekazanie szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej - informuje Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie.

W Krakowskim Salonie Ekonomicznym są organizowane cykliczne konferencje naukowe z udziałem autorytetów z zakresu ekonomii, gospodarki, numizmatyki i bankowości. Główny kanon lekcji dla dzieci i młodzieży obejmuje pięć zasadniczych tematów, dostosowanych do grupy wiekowej i miejsca ekspozycji. Tematy dotyczą m.in. historii pieniądza od początków istnienia państwa polskiego do czasów współczesnych oraz funkcji Narodowego Banku Polskiego jako centralnego banku państwa.

Uczniowie, którzy w ramach zorganizowanych wycieczek szkolnych, odwiedzą naszą ekspozycję otrzymają na pamiątkę wydruk monety wykonanej w technologii 3D - dodaje dyrektor Katarzyna Basiak Gała.

Prezes Janusz Kowalski bardzo zapalił się do pomysłu ekonomicznej edukacji młodzieży, tym bardziej, że Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości prowadzi swoją szkołę rzemieślniczą, w której naukę pobiera 750 uczniów.

  • Kowalski_w_NBP
  • Kowalski_w_NBP3
  • Kowalski_w_NBP4
  • Kowalski_w_NBP_1_1
  • Kowalski_w_NBP_1_2

 

Czytano 320 razy Ostatnio zmodyfikowano piątek, 16 lipiec 2021 14:45