sobota, 13 luty 2021 14:23

Raport " Kształcenie w rzemiośle" i inne materiały

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w nawiązaniu do pisma znak: NO-I-RDS/10/20 z dnia 29 grudnia ub.  -  informuje i przekazuje do wykorzystania w działaniach izb rzemieślniczych i cechów  następujące materiały dotyczące problematyki rzemiosła:

Raport pt. „Kształcenie zawodowe w rzemiośle (wyd. PARP, 2020 r.) - pod koniec roku zamieszczony na stronie PARP.

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/ksztalcenie-zawodowe-w-rzemiosle

Animacja oraz jej skrócona wersja w postaci spotu, promujące dialog społeczny, oraz jego rolę w rozwijaniu i upowszechnianiu kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, możliwość wpisów do CEiDG - „Kwalifikacje w rzemiośle, dialog społeczny, CEiDG”   [wyk. ZRP, 2020 r.]:

film w rozdzielczości Full HD (1920x1080) o czasie trwania ok. 3,5 minuty

https://drive.google.com/file/d/1A3ycxMXNmkAaaGkSLVv4sIVIvGQK7zCO/view?usp=sharing

spot o czasie trwania ok.  35 sek.

https://drive.google.com/file/d/1BhkAeDEo2kzqtKpXRCIgHgTRtH-4W-FA/view?usp=sharing

Publikacja pt. Kształcenie zawodowe  i kwalifikacje w rzemiośle w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy[wyd. ZRP, 2020 r., nakład. 300 szt. format A-5]

Informator pt. „Zwiększanie efektywności  przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła” – zawierający  ZASADY I TRYB SPRAWOWANIA  przez izby rzemieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych oraz udzielania pomocy merytorycznej i organizacyjnej rzemieślnikom szkolącym młodocianych [wyd. ZRP, 2020r., nakład 1200 szt. form

(………………. Pełny tekst pisma w załączniku ………………………..)

  Z poważaniem

 
 

Jolanta Kosakowska

Dyrektor
Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Związek Rzemiosła Polskiego

Pobierz PDF

Pobierz PDF1

Pobierz PDF2

Pobierz PDF3

 

Czytano 371 razy Ostatnio zmodyfikowano wtorek, 16 luty 2021 09:02