czwartek, 23 styczeń 2020 20:07

Wręczenie aktów powołania nowym członkom Rady Ochrony Pracy

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała Radę Ochrony Pracy XI kadencji. Uroczystość wręczenia aktów powołania nowym członkom ROP odbyła się 20 stycznia 2020 r. w siedzibie Sejmu. Przewodniczącym pozostał poseł Janusz Śniadek (PiS). W skład Rady Ochrony Pracy ponownie został powołany Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Rada Ochrony Pracy sprawuje nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy. Może występować do organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców i pracowników.

Marszałek Sejmu podczas uroczystości podkreśliła, że Rada Ochrony Pracy to wyjątkowa instytucja, która pełni funkcje kontrolne i nadzorcze nad wszystkimi sprawami dotyczącymi prawa i bezpieczeństwa pracy oraz legalności zatrudnienia.

Nowo powołanym członkom Rady pogratulowała również wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zapewnił, że PIP zawsze z dużą uwagą wsłuchuje się w głos Rady Ochrony Pracy.
Zastępcami przewodniczącego są: Zbigniew Janowski (zgłoszony przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), Danuta Koradecka (zgłoszona przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy), poseł KO Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Zbigniew Żurek (zgłoszony przez Związek Pracodawców Business Centre Club). Sekretarzem Rady będzie poseł PiS Bożena Borys-Szopa.

Radę powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa 4 lata. Zasiadają w niej m.in. parlamentarzyści, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez premiera, centrale związkowe, organizacje pracodawców, eksperci oraz przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką ochrony pracy.

  • ROP1
  • ROP2
  • ROP3
Czytano 199 razy Ostatnio zmodyfikowano czwartek, 23 styczeń 2020 20:33