poniedziałek, 20 maj 2019 20:26

Zebranie sprawozdawcze w Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie

Biuro Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie przesłało sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Sprawozdawczego członków Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie.

W dniu 14.05.2019 r. w sali konferencyjnej Cechu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie.

W obradach uczestniczył również przedstawiciel Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pan Andrzej Dębowski, który w imieniu Prezesa Izby Pana Janusza Kowalskiego podziękował za zaproszenie, omówił bieżące działania Izby, przekazał informacje na temat rozwijającej się rzemieślniczej szkoły oraz nowootwartej pracowni fryzjerskiej.


Walne Zgromadzenie otworzyła Starszy Cechu Pani Zofia Michalska. Zebrani wybrali Prezydium Walnego Zgromadzenia w osobach: Przewodniczący- Pani Elwira Piątkowska, Zastępca Przewodniczącego – Pani Teresa Ożóg oraz Sekretarz- Pani Józefa Natanek.

Podczas obrad przedstawione zostały sprawozdania z działalności Cechu w okresie sprawozdawczym od 01.01.2018-31.12.2018. Starszy Cechu Pani Zofia Michalska, w imieniu całego Zarządu Cechu, przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu w 2018 roku oraz omówiła plan na rok 2019. Zarząd Cechu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, otrzymał absolutorium za swą działalność w 2018 r.

Zebrani nadali Pani Krystynie Włościak tytuł „Honorowego Członka Cechu”, doceniając tym samym jej wieloletnią aktywną działalność w Cechu.

Czytano 290 razy