środa, 12 grudzień 2018 21:45

Chcą by opinie przedsiębiorców, choć niewiążące, były brane pod uwagę

W Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyło się comiesięczne spotkanie członków Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie. Celem Porozumienia jest stworzenie platformy współdziałania Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi przedsiębiorców krakowskich, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Istotną rolę Porozumienia jest także stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń dla poszczególnych instytucji na szerokim forum.

Członkowie Porozumienia spotykają się na comiesięcznych posiedzeniach w ramach jednego dużego zespołu.  Z 17 organizacji i instytucji pierwotnie, aktywnie deklarujących swój udział w nowo stworzonej formule Porozumienia liczba członków  wzrosła do  36, z czego regularnie i aktywnie w posiedzeniach Porozumienia uczestniczy jedynie około 15 członków.

Wtorkowe spotkanie prowadził wiceprzewodniczący Porozumienia Wiesław Jopek, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Omówiono bieżące zagadnienia, a następnie przewodniczący Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zapoznał zebranych z najbliższymi planami. Jeszcze w tym, lub tuż na początku przyszłego roku dojdzie do spotkania z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim, w czasie którego zostaną wytyczone kierunki działania na najbliższe lata.

Przedsiębiorcy zwracali uwagę na konieczność bardziej ścisłych działań z niektórymi instytucjami miejskimi mającymi istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorczości w mieście. Jako przykłady podawano nikłe zainteresowanie opiniami kupców, rzemieślników i przedsiębiorców w sprawie reorganizacji komunikacji miejskiej, tworzenia Parku Kulturowego czy wreszcie przy budowie i remontach infrastruktury miejskiej.

Czytano 939 razy