piątek, 03 sierpień 2018 12:17

Szkolenie dla członków Komisji Egzaminacyjnych Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

W dniu 2 sierpnia b.r. odbył się I etap szkolenia dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

Szkolenie rozpoczęło się od uroczystego wręczenia powołań członkom komisji na kadencję 2018-2023 przez Janusza Kowalskiego Prezesa Izby i jego zastępcę Tadeusza Dąbrowskiego.
W roku 2017 Związek Rzemiosła Polskiego wprowadził nowe narzędzie do pracy izbowych komisji egzaminacyjnych w rzemiośle, jakim jest platforma „Egzaminy w Rzemiośle” (EWR) „Nowa jakość egzaminów w rzemiośle". Podczas szkolenia członkowie komisji egzaminacyjnej zostali zapoznani z funkcjonowaniem platformy EWR  w zakresie m.in. logowania się, generowania zestawów egzaminacyjnych, uzyskania odpowiedniego dostępu dla sporządzania i akceptowania zestawów zadań egzaminacyjnych zgodnie z obowiązującymi zasadami prawnymi i proceduralnymi. Szkolenie poświęcone było także m.in. takim tematom jak: podstawom prawnym działalności komisji, Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji, pracy komisji egzaminacyjnej, trybowi i zasadom przeprowadzania egzaminów, wybranym zagadnieniom z psychologii. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Szkolenie wzbogacone prezentacją audiowizualną zakończone dyskusją i podsumowaniem prowadziła trener pani Grażyna Dębicka - Ozorkiewicz.

 

 

 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP10
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP11
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP14
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP15
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP16
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP17
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP18
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP19
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP2
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP20
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP21
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP22
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP23
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP24
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP25
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP27
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP28
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP29
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP30
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP31
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP32
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP33
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP34
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP35
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP36
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP37
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP38
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP39
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP40
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP41
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP6
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP7
 • Szkolenie_Dla_Komisji_Egzaminacyjnych_MIRiP9
Czytano 782 razy Ostatnio zmodyfikowano piątek, 03 sierpień 2018 12:21