środa, 13 czerwiec 2018 13:02

POWERGEDON 2018

W dnich 7-9 czerwca 2018 r. w miejscowości Zielonka pod Warszawą, 4-osobowa ekipa projektowa Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie wzięła udział w wydarzeniu POWERGEDON 2018. Inicjatorem POWERGEDON-u była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- fundacja, która już od 1993 r. zarządza kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. Wydarzenie to jest zainicjowane na 60-lecie istnienia Europejskiego Funduszu Społecznego, 5-lecie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz na 30-lecie programu Erasmus+ w Europie. To właśnie dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez tę instytucję, Mistrzowie szkolący zrzeszeni w MIRiP brali udział w projektach mobilności: fryzjerzy i mechanicy w Niemczech, stolarze w Portugalii, w ubiegłym roku nasi uczniowie w Niemczech, a w bieżącym i przyszłym w Czechach. To już druga edycja POWERGEDONU. Reprezentantami ZSRiP w Krakowie byli: Tomasz Kowalik – koordynator projektu, Beata Ostrowska – asystent koordynatora projektu oraz członkowie zespołu projektowego w składzie: Rafał Matus i Monika Olejnik. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 20 czteroosobowych drużyn ze szkół z całej Polski, realizujących projekty.

Pierwszego dnia (7 czerwca) odbyła się konferencja pod nazwą „POWERGEDON – Rewolucja 4.0 – kompetencje 4.0”. Przedstawiciel Zespołu Analityczno-Badawczego FRSE przedstawił wyniki badań losów absolwentów staży i praktyk zawodowych finansowanych z programów zarządzanych przez FRSE, które jednoznacznie wskazują na pozytywny, a nawet kluczowy wpływ na przyszłą karierę zawodową. Na konferencji omówiono również zmiany jakie czekają polski przemysł i szkoły w związku ze zbliżającą się rewolucją technologiczną i wynikającą z tego reorientacją procesu edukacji. Po konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z Mobilnym Centrum Edukacyjnym i Modułowymi Pracowniami Przyrodniczymi. Okulary VR, tablica interaktywna oraz roboty edukacyjne do nauki programowania to tylko niektóre czekały na uczestników.
Drugiego dnia (8 czerwca) odbyły się „zmagania siłowe” nawiązujące tematyką do epoki szlachecko-rycerskiej pod hasłem „Starcie z historią”. Zadania realizowane przez drużyny, miały na celu budowanie poprawnych relacji w zespołach projektowych, poprawę komunikacji, rozwiązywanie problemów oraz wymianę doświadczeń pomiędzy zespołami projektowymi.
Zmagania rozpoczęły się od przygotowania przez każdą drużynę własnego herbu. W dalszej kolejności zespoły miały do wykonania 16 zadań na 16 stanowiskach zwanych GRODAMI, np. gród zaplątanych, gród księżniczki z wieżą, gród zaszyfrowanych, gród plebejski, gród zielarza. Na stanowiskach uczestnicy ćwiczyli nie tylko umysł, ale i ciało, m.in. w konkurencjach logicznych, quizie historycznym, sprawnościowe z użyciem szabli, strzelanie z łuku, pływanie kajakiem, rozpoznawanie ziół i wiele innych. Za wykonane zadanie przydzielano punkty, a puchar POWERGEDON trafił do drużyny z największą liczbą punktów.
Wszyscy uczestnicy POWERGEDONU otrzymali nagrody: dyplomy oraz medale.
Poniżej krótka fotorelacja prezentująca między innymi drużynę naszej szkoły.

 • powergedon1
 • powergedon10
 • powergedon11
 • powergedon12
 • powergedon13
 • powergedon14
 • powergedon15
 • powergedon16
 • powergedon17
 • powergedon18
 • powergedon19
 • powergedon2
 • powergedon20
 • powergedon21
 • powergedon3
 • powergedon4
 • powergedon5
 • powergedon6
 • powergedon7
 • powergedon8
 • powergedon9
Czytano 958 razy Ostatnio zmodyfikowano środa, 13 czerwiec 2018 13:09