piątek, 28 kwiecień 2023 17:45

Posiedzenie Zarządu MIRiP 28.04.2023

W piątek 28 kwietnia w siedzibie MIRiP przy ul. św. Anny 9 w Krakowie odbyło się posiedzsenie Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Zebranie prowadził prezes Janusz Kowalski.


Omówiono stan przygotowań do Jubileuszu 95-lecia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, oceniając, że działania podejmowane przez Komitet Organizacyjny na czele którego stoi Grzegorz Mielnicki, przebiegają zgodnie z planami i dają gwarancję dobrego wydarzenia.
Prezes Janusz Kowalski zrelacjonował członkom Zarządu swoje działania w Radzie Dialogu Społecznego i Radzie Ochrony Pracy.
Zebrani podjęli uchwałę w sprawie powierzenia pani Elżbiecie Kosackiej funkcji dyrektora Szkoły Rzemiosła i Przedsiebiorczości Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie na kolejne 5 lat od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2028.

Czytano 430 razy