poniedziałek, 26 lipiec 2021 08:36

Polski Inkubator Rzemiosła – startuje konkurs!

Zapraszamy do składania wniosków w Konkursie "Polski Inkubator Rzemiosła". Głównym celem programu, uruchomionego dzięki współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego, w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.
 
 
Dotacje w ramach tej edycji konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację zadania nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych.
 
W ramach zadania przewidziano 2 ścieżki:
1. Ścieżka „Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych” maksymalnie 20 000,00 zł
2. Ścieżka „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych” maksymalnie 20 000,00 zł
 
Najważniejsze informacje:
 
Nabór ofert rozpocznie się 21 lipca 2021 r. o godzinie 15:00, a termin składania ofert upływa 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 15:00.
Projekty mogą być realizowane w terminach: do 30 września 2021 w Ścieżce nr 1, do 31 grudnia 2021 w Ścieżce nr 2.
Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane, możliwe jest ubieganie się o realizację zadań w dwóch ścieżkach jednocześnie.
 
Regulamin Konkursu dostępny po kliknięciu TUTAJ.
Czytano 117 razy Ostatnio zmodyfikowano poniedziałek, 26 lipiec 2021 08:41