środa, 21 lipiec 2021 14:15

Posiedzenie Komisji Statutowej MIRiP

W siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, pod przewodnictwem prezesa Janusza Kowalskiego odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Statutowej pracującej nad nowym statutem. Dyskusja dotyczyła nowych propozycji nadesłanych przez poszczególne cechy.

Czytano 124 razy