czwartek, 14 styczeń 2021 13:17

Zmiana właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

W ślad za przesłanym do MIRiP pismem od Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie (do pobrania TUTAJ) informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie nowe rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. 2020 poz. 2456);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. 2020 poz. 2410).

W skrócie - co zmieniło się od 1 stycznia 2021r.?

1. Największych podatników obsługuje jeden urząd skarbowy – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie,
2. Wyspecjalizowane urzędy skarbowe koncentrują się na dużych podmiotach gospodarczych,
3. Mniejsze podmioty z udziałem kapitału zagranicznego zostały przeniesione do pozostałych urzędów skarbowych.


W myśl powołanych Rozporządzeń nastąpiła zmiana właściwości dla niektórych podatników z Małopolski na Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Zmiana właściwości urzędu nastąpiła automatycznie z mocy przepisów prawa, dlatego przedsiębiorcy nie mają obowiązku dokonywania aktualizacji danych w urzędzie skarbowym. Dla tych podmiotów nie zmienił się również numer mikrorachunku podatkowego.
Więcej informacji znajduje się w sekcji Pytania i odpowiedzi - zmiana właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych dostępnych na stronie podatki.gov.pl (po kliknięciu TUTAJ).

Czytano 946 razy Ostatnio zmodyfikowano czwartek, 14 styczeń 2021 13:31