piątek, 25 maj 2018 12:20

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, iż wobec wejścia w życie 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE L 119.s1, dla zapewnienia pełniejszej ochrony danych osobowych, Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie zaktualizowała Politykę Bezpieczeństwa zawierającą zasady, cele, procedury oraz opisy organizacyjnych i technicznych środków zabezpieczenia związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie o z siedzibą ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków, NIP 6750200019, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000035593, (dalej  Administrator). W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Małopolską Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Administratorem  danych jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ze szczegółami i procedurami ochrony danych osobowych można zapoznać się klikając na linki do:

 

Polityka ochrony danych osobowychw Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości

 

Czytano 9087 razy Ostatnio zmodyfikowano piątek, 17 sierpień 2018 09:40