piątek, 08 wrzesień 2017 10:32

Platforma Edukacyjna EWR

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie informuje o utworzeniu wersji internetowej platformy czeladniczych i mistrzowskich egzaminów zawodowych „ platforma EWR” stworzonej w ramach projektu „nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”. Przedsięwzięcie to jest realizowane w zakresie działania 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki w zakresie Programu Operacyjnego ” Wiedza Edukacja Rozwój Prace nad platformą trwały od sierpnia 2016 do maja 2017.Funkcjonuje  pod adresem www.ewr.zrp.pl Jednym z głównych zadań platformy jest utworzenie portalu informacyjnego  dla kandydatów do egzaminów ( otwarta część platformy) wraz z aplikacją do generowania zestawów egzaminacyjnych z przeznaczeniem dla członków komisji egzaminacyjnych ( część dostępna po zalogowaniu), Loginy przekażemy w terminie późniejszym.

Platforma zawiera m.in.:
* informacje o projekcie
      * bieżące informacje
      *akty prawne dot. egzaminów i uchwały
      * relacje z działalności egzaminacyjnych Izb
      * wykaz komisji egzaminacyjnych
      * informacje o egzaminach
      * dokumenty organizacyjne np. wysokość opłat
      * listy zawodów z opisami wraz z przekierowaniami na stronę Publicznych     
         SłużB Zatrudnienia


Krajowe Ramy Kwalifikacji.
Dzięki platformie uproszczono a zarazem przyspieszono cały proces przygotowywania egzaminu zawodowego.
Zapraszamy pastwa do korzystania z internetowej platformy czeladniczych i mistrzowskich egzaminów zawodowych.

Więcej informacji na stronie:

https://ewr.zrp.pl/#/home

Czytano 9263 razy Ostatnio zmodyfikowano piątek, 08 wrzesień 2017 10:38