czwartek, 22 kwiecień 2021 16:59

Rozmowa w Biznes24 z Prezesem Januszem Kowalskim

O pojęciu klinu podatkowego coraz częściej mówi się w mediach. Klin podatkowy jest to różnica pomiędzy całkowitym kosztem zatrudnienia osoby do pracy na podstawie umowy, a wynagrodzeniem, które po opłaceniu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne taka osoba otrzymuje na rękę. Jego zmniejszenie wydaje się jednym z najlepszych sposobów na zwiększenie zarobków osób najmniej zarabiających. Związek Rzemiosła Polskiego jest jedną z 33 organizacji, które zwróciły się do Rządu z apelem o publiczną debatę na ten temat. 15 kwietnia 2021 na kanale Biznes24 w temacie tym głos zabrał Prezes MIRiP Janusz Kowalski.

Zapraszamy do posłuchania rozmowy na ten temat na naszym kanale YouTube (po kliknięciu TUTAJ).

 

 

 

Materiał udostępniony dzięki kanałowi Biznes24.

Informujmy, iż zgodnie z Ustawą o rzemiośle, od 21 kwietnia 2021r. zmianie uległy stawki opłat egzaminacyjnych (Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle ( Dz. U z 2020r. poz. 2159 art.3 ust.3g pkt.4 )).

Nowe stawki opłat za egzaminy od 22.04.2021 roku wynoszą:

Egzamin czeladniczy 724,00 zł
Egzamin mistrzowski 1448,00 zł
Egzamin sprawdzający 259,00 zł
Egzamin poprawkowy czeladniczy – 50 % opłaty pierwszej 362,00 zł
Egzamin poprawkowy mistrzowski – 50% opłaty pierwszej 724,00 zł

Szanowni Państwo, w związku z trwającym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września br. Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań, Gminny Komisarz Spisowy w Krakowie – Prezydent Miasta Krakowa zobligowany jest do przeprowadzenia akcji popularyzującej spis.

Oto list dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z nowumi inicjatywami instytucji:

Pobierz PDF

www.malopolskie.kas.gov.pl

piątek, 16 kwiecień 2021 18:47

KIERMASZ RZEMIOSŁA

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniach 14.05 – 23.05.2021r. organizuje na płycie Rynku Głównego (od strony Ratusza)  KIERMASZ RZEMIOSŁA
Zachęcamy rzemieślników i przedsiębiorców do skorzystania z tej formy promocji swoich niepowtarzalnych wyrobów i podzielenia się z mieszkańcami Krakowa i licznymi turystami odwiedzającymi miasto swoimi umiejętnościami.

wtorek, 13 kwiecień 2021 13:34

Kondolencje dla Grzegorza Mielnickiego

Panu
Grzegorzowi Mielnickiemu
I Zastępcy Prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Krakowie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

składają
Prezes Janusz Kowalski,
Zarząd i Pracownicy
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Krakowie

wtorek, 13 kwiecień 2021 08:24

Wyrazy współczucia...

Panu
Grzegorzowi Mielnickiemu
I Zastępcy Prezesa MiRIP w Krakowie

serdeczne wyrazy współczucia z powody śmierci

Taty

składają
Dyrektor Elżbieta Kosacka
i cała szkolna wspólnota ZSRiP w Krakowie

środa, 31 marzec 2021 10:07

Przerwa świąteczna

Informujemy, że w dniach 1-2 kwietnia Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości będzie nieczynna. Zapraszamy od 6 kwietnia br.

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z 26.03.2021 i Rozporządzeniem (treść Komunikatu i Rozporządzenia po kliknięciu TUTAJ) informujemy, że do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 15f ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

niedziela, 28 marzec 2021 19:25

Życzenia Wielkanocne

czwartek, 25 marzec 2021 19:43

O naszej szkole pisze Dziennik Polski

Dziennik Polski zamieścił kolumnę z wiadomościami z naszej szkoły. Poza ogólnym tekstem jest w gaziecie również wywiad z dyrektor szkoły Elżbietą Kosacką.

Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych urządził uroczystość ku czci św. Józefa, patrona Miasta Krakowa I budowlańców. Po mszy świętej w Bazylice Bożego Ciała wręczono medale św. Józefa. Wyróżnienie to Cech przyznaje corocznie od roku 2000, kiedy pierwszym laureatem został Papież Jan Paweł II. W tym roku medale otrzymali: Anna Adamczyk, dyrektor Małopolskiej Izby Rzemiosła I Przedsiębiorczości oraz Adam Baruta, mistrz kominiarski. Wyróżnionym gratululowali m.in. Sławomir Pietrzyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Tomasz Daros, przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto i Janusz Chwajoł, prezes Małopolskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych.

Strona 8 z 59