poniedziałek, 26 lipiec 2021 08:36

Polski Inkubator Rzemiosła – startuje konkurs!

Zapraszamy do składania wniosków w Konkursie "Polski Inkubator Rzemiosła". Głównym celem programu, uruchomionego dzięki współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego, w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.
 
środa, 21 lipiec 2021 16:01

Zebrania Zarządu MIRiP

Pod przewodnictwem prezesa Janusza Kowalskiego odbyło się zebranie Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Omawiano stan przygotowań do zmian statutu Izby (ma się to odbyć podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego planowanego na wrzesień br) oraz sprawy bieżące Izby.

środa, 21 lipiec 2021 14:15

Posiedzenie Komisji Statutowej MIRiP

W siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, pod przewodnictwem prezesa Janusza Kowalskiego odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Statutowej pracującej nad nowym statutem. Dyskusja dotyczyła nowych propozycji nadesłanych przez poszczególne cechy.

piątek, 16 lipiec 2021 15:09

Szkolenie z zakresu zamówień publicznych

Przesyłam informacje o dofinansowanym szkoleniu z zakresu zamówień publicznych. Serdecznie proszę o podesłanie treści maila dla członów zrzeszonych z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Jeśli Państwo wyrażą chęć również mogą przystąpić do szkolenia.

piątek, 16 lipiec 2021 14:32

Prezes Janusz Kowalski w NBP

Prezes Janusz Kowalski złożył wizytę w Narodowym Banku Polskim, Oddział w Krakowie. Dyrektor Oddziału Katarzyna Basiak-Gała zaprosiła prezesa Kowalskiego do wielkiego projektu promocji Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP.

W siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, pod przewodnictwem przewodniczącego Janusza Kowalskiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W sali Cechu Rzemiosł Spożywczych Na Kotłowem odbyła się konferencja mająca na celu promocję przyjętego przez Radę Ministrów programu pn. Polski Inkubator Rzemiosła. W konferencji udział wzięła udział m.in. Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

29 czerwca 2021 r. Związek Rzemiosła Polskiego zawnioskował w piśmie skierowanym do Pana Jarosława Gowina - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o pilne usprawnienie i zmodyfikowanie systemu informatycznego za pośrednictwem, którego w ramach programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia ze wszystkich okresów wymaganych do ustalenia średniego zatrudnienia.

 

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie uprzejmie informuje, że uległ zmianie termin rozpoczęcia kolejnego Kurs pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

wtorek, 29 czerwiec 2021 07:39

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 r. uroczyście zakończyliśmy przy ul. Rzeźniczej rok szkolny 2020/2021.

W dniu 27 czerwca b.r. odbyła się jak co roku 40 Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę do Częstochowy pod hasłem: Rzemiosło z Maryją i Józefem do Jezusa.

W sobotę 26 czerwca 2021 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Cechu Krawców i Pokrewnych Zawodów w Krakowie. Po złożeniu wymaganych przepisami sprawozdań ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. W okresie sprawozdawczym do Cechu wstąpiły cztery osoby. Obecnie stan liczebny Cechu wynosi 17 osób.

Strona 4 z 59