Przedsiębiorcy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle (dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze) przed 01.10.2020r. zgodnie z Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.) mogą zwrócić się do Izby z wnioskiem o przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o kwalifikacjach zawodowych. Wniosek o przekazanie w/w informacji składa się do Izby/Izb, w których zostały odpowiednio zdane egzaminy czeladnicze lub/i mistrzowskie. Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w wpisów proszone są o przesłanie pocztą lub złożenie osobiście poniższego wniosku.

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Informacje te będą możliwe do sprawdzenia w wyszukiwarce CEiDG na stronie:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

W nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że należy spodziewać się decyzji związanych z ograniczeniami w  realizacji kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, także w zakresie praktycznej nauki zawodu.

Ograniczenia obejmą  okres  od  soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Młodociani  pracownicy i uczniowie szkół branżowych I stopnia (młodociani także dokształcający się w systemie pozaszkolnym) -  zgodnie z art. 15f  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374  ze zm.) będą zwolnieni obowiązku świadczenia pracy.

Oznacza to, że od poniedziałku młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego będą korzystali z 2-tygodniowego  zawieszenia w realizacji programu praktycznej nauki zawodu.

Decyzje znajdą się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – komunikat MEN  https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne  

Ze względów na obostrzenie dotyczące zakazu wszelkiego rodzaju aktywności powyżej 5 os. w jednej grupie - zebrań, spotkań, aktywności – Związek Rzemiosła Polskiego zaleca Izbom Rzemieślniczym  rozważenie zawieszenia w okresie najbliższych 2 tygodni  organizacji egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

 

poniedziałek, 05 październik 2020 10:51

Bezzwrotna pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Na stronie Grodzkiego Urzędu Pracy (dostępnej po kliknięciu TUTAJ) znajduje się szczegółowa infiormacja na temat bezzwrotnej pożyczki dla przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z tej formy wsparcia. Zapraszamy do składania wniosków.

Szczegóły programu na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dostępnej po kliknięciu TUTAJ)

niedziela, 04 październik 2020 09:47

Kiermasz Pogranicza Kultur na Małym Rynku

Dyrektor Anna Adamczyk reprezentowała Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w otwarciu kiermaszu Pogranicza Kultur organizowanego przez Imago Centrum Sztuki Ludowej na Małym Rynku,

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle (dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze) przed 01.10.2020r. zgodnie z Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.) mogą zwrócić się do Izby z wnioskiem o przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o kwalifikacjach zawodowych. Wniosek o przekazanie w/w informacji składa się do Izby/Izb, w których zostały odpowiednio zdane egzaminy czeladnicze lub/i mistrzowskie. Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w wpisów proszone są o przesłanie pocztą lub złożenie osobiście poniższego wniosku.

 

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Informacje te będą możliwe do sprawdzenia w wyszukiwarce CEiDG na stronie:

 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

poniedziałek, 28 wrzesień 2020 11:23

30-lecie firmy optycznej Anny Pisarskiej

Firma optyczna Anny Pisarskiej mieszcząca się na osiedlu Handlowym 7 w Nowej Hucie świętuje 30-lecie działalności. Z tej okazji odbyła się mała uroczystość, tym bardziej, że niedawno firma została gruntownie wyremontowana. Z gratulacjami dla Anny Pisarskiej przybyli przedstawiciele Krajowej Izby Optycznej, Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Małopolskiego Cechu Optyków.

Grzegorz Mielnicki, wiceprezes Krajowej Izby Optycznej a zarazem wiceprezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości przekazał Annie Pisarskiej listy gratulacyjne od Zarządów obu instytucji. Ze specjalnym pismem przybyli również prezes Małopolskiego Cechu Optyków Marian Wójcik i dyrektor Cechu Wojciech Moszyński.

Obejrzyjcie filmik z sobotniej uroczystości otwarcia Jarmarku na św. Michała i wręczenia Szabel Kilińskiego Janowi Baltazie, Romanowi Koszykowi i Wiesławowi Jopkowi.

https://youtu.be/wA4U8E8RyrM

W Dzienniku Polskim red.Jolanta Białek pisze o sobotniej uroczystości wreczenia szabli Jana Kilińskiego dla starszego wielickiego Cechu Romana Koszyka.

 

https://dziennikpolski24.pl/wieliczka-szabla-kilinskiego-dla-romana-koszyka-to-najwyzsze-odznaczenie-w-polskim-rzemiosle/ar/c1-15188364

W sobotę 19 września 2020 roku, podczas oficjalnego otwarcia Jarmarku na św. Michała na Małym Rynku w Krakowie Jan Baltaza, starszy Cechu Rzemiosł Skórzanych w Krakowie i Roman Koszyk, starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce oraz prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek zostali uhonorowani najwyższym odznaczeniem Związku Rzemiosła Polskiego - szablą Kilińskiego.

piątek, 18 wrzesień 2020 14:03

Jarmark na św. Michała już trwa

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie jest organizatorem Jarmarku na św. Michała, który na Małym Rynku potrwa do 27 września br. Stoiska już są czynne, ale uroczyste otwarcie Jarmarku odbędzie się w dniu19.09.2020 r. o godz. 12 na Małym Rynku w Krakowie, na które zapraszamy rzemieślników z rodzinami oraz mieszkańców Krakowa.

piątek, 18 wrzesień 2020 13:31

Pogrzeb śp. Zbigniewa Koca

Na cmentarzu na Salwatorze, w czwartek 17 września 2020 roku odbył się pogrzeb śp. Zbigniewa Koca, ojca Andrzeja Koca, przewodniczącego Sekcji Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Polskie Sklepy, współpracującego z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W pogrzebie uczestniczyli Janusz Kowalski, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, prezes MIRiP i Grzegorz Mielnicki, zastępca prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Przypominamy, że rzemieślnikom zrzeszonym w Cechach, płacącym za bieżąco składki członkowskie przysługuje bonifikata w wysokości 10% za pobyt:

- w Domu wypoczynkowym "Rzemieślnik" w Gdańsku Jelitkowie;

- w Ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym "Rzemieślnik" w Międzywodziu;

- w Sanatorium Uzdrowiskowym "Piast" w Iwoniczu Zdroju.

Członkowstwo w Cechu danego rzemieślnika winno być potwierdzone stosownym zaświadczeniem na podstawie którego udzielana będzie bonifikata.

Strona 13 z 60