środa, 19 październik 2016 05:56

Suplement Europass (inf. + wniosek) aktywny

 

Osoby, które uzyskały dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze po 1 marca 2013 r. mają możliwość uzyskania suplementu EUROPASS do dyplomu mistrzowskiego lub suplementu EUROPASS do świadectwa czeladniczego.

 

Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej, został ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Dokument ułatwia w sposób zrozumiały prezentację swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Przyczynia się do poprawy sytuacji obywateli na europejskim rynku pracy, wpływa na zwiększenie konkurencyjności firm w międzynarodowym obszarze gospodarczym.

Podstawa prawna funkcjonowania dokumentów Europass - Suplement do Świadectwa Czeladniczego i Europass - Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

 

Suplement zawiera opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów. Dokument ten wystawiany jest nieodpłatnie przez Izby Rzemieślnicze w języku polskim oraz w języku angielskim.

Czytano 4635 razy Ostatnio zmodyfikowano wtorek, 02 marzec 2021 09:40