środa, 19 październik 2016 05:56

Suplement Europass (inf. + wniosek) aktywny

Suplement do Świadectwa Czeladniczego/Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego

Osoby, które uzyskały dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze po 1 marca 2013 r. mają możliwość uzyskania suplementu EUROPASS do dyplomu mistrzowskiego lub suplementu EUROPASS do świadectwa czeladniczego.

Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej, został ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Dokument ułatwia w sposób zrozumiały prezentację swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Przyczynia się do poprawy sytuacji obywateli na europejskim rynku pracy, wpływa na zwiększenie konkurencyjności firm
w międzynarodowym obszarze gospodarczym.

Podstawa prawna funkcjonowania dokumentów Europass - Suplement do Świadectwa Czeladniczego i Europass - Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Suplement zawiera opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów.

Dokument ten wystawiany jest nieodpłatnie przez Izby Rzemieślnicze w języku polskim,
a na życzenie również w języku angielskim. W celu uzyskania w/w dokumentu należy wypełnić odpowiedni wniosek. Wniosek o wydanie suplementu (do pobrania)

Czytano 2748 razy