poniedziałek, 31 październik 2016 13:32

Przygotowanie do wyjazdu - szkolenia

Z analizy wypełnionych przez uczestników wniosków wynika, że wśród nich są osoby w różnym stopniu posługujące się językiem niemieckim. W związku z tym w siedzibie Izby przy ul. św. Anny 9 w miesiącach 01/2015 – 04/2015 został zorganizowany cykl szkoleń.

W ramach przygotowania do mobilności uczestnicy wzięli udział w następujących szkoleniach:

- szkolenie językowe 30 godzin;
- szkolenie kulturowe 10 godzin;
- szkolenie zawodowe 10 godzin.

 

Szkolenie językowe obejmowało 30 godzinną nauka języka niemieckiego: branżowego/zawodowego (po 10 godzin dla każdej grupy z osobna) i języka użytkowego/codziennego (20 godzin dla wszystkich uczestników razem). Nauka prowadzona była przez lektora. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, które pomogą im lepiej odnaleźć się w niemieckojęzycznej rzeczywistości (słownik+rozmówki polsko-niemieckie).

W ramach szkolenia kulturowego (10 godzin) uczestnicy poznali region Turyngii, w którym leży Erfurt, przepisy prawne tam obowiązujące, system szkolnictwa obowiązujący w Turyngii, podstawy programowe, historię, geografię, przyrodę, przemysł, kulturę regionu. Uczestnicy zapoznani zostali z historią, kulturą, zwyczajami i zabytkami, które powinno się zobaczyć. Podano propozycje wycieczek turystyczno-rekreacyjnych.

Szkolenie zawodowe (10) zawierało elementy prawa oświatowego, przybliżenie procedur egzaminowania zawodowego w Polsce prowadzonego przez MIRiP, przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, informacje o Europassie, europejskim dokumencie wydawanym uczniom i dorosłym, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Uczestnikom szkolenia zostały podane również informacje dotyczące systemu oświaty obowiązującego w Turyngii, kształcenia zawodowego oraz sposobów zrzeszania się rzemieślników w Niemczech. Każda grupa została szczegółowo zapoznana z indywidualnym programem stażu uzgodnionym z partnerem.

Kolejna część szkoleń odbędzie się w Niemczech. Na miejscu partner gwarantuje również przygotowanie kulturowe w postaci wycieczek do zamku w Wartburg oraz do Weimaru gdzie uczestnicy będą mogli zwiedzić domy i muzea znanych poetów niemieckich: Johann Wolfgang Goethego i Firedricha Schillera.

Wspólnie z uczestnikami ustalono, że po skończonej mobilności wiedza nabyta w Turyngii, o regionie, o kształceniu zawodowym będzie przekazywana uczniom szkół zawodowych, by ich zachęcić do nauki języków obcych, do mobilności zawodowej, do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz do poszukiwania lepszej pracy na europejskim rynku pracy.

 • Szkolenia1
 • Szkolenia11
 • Szkolenia12
 • Szkolenia13
 • Szkolenia2
 • Szkolenia3
 • Szkolenia4
 • Szkolenia5
 • Szkolenia6
 • Szkolenia7
 • Szkolenia8
 • Szkolenia9
 • materialy_pomocnicze
Czytano 2406 razy Ostatnio zmodyfikowano piątek, 07 kwiecień 2017 12:59

Media

Więcej w tej kategorii: « Film podsumowujący wyjazd do Erfurtu