poniedziałek, 31 październik 2016 12:03

Sprawozdanie z wyjazdu branży mechanik pojazdów samochodowych do Erfurt 21-26.06.2015

Wyjazd 9 uczestników projektu "Różne zawody te same cele. Wymiana doświadczeń w dziedzinie kształcenia zawodowego sposobem na podniesienie jakości nauczania" w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w dniach 21.06.2015 - 26.06.2015. Sprawozdanie z pobytu - przygotował Tomasz Kowalik.

 

 

Dzień I (niedziela) 21.06.2015

 

Uczestnicy wyjechali z Krakowa do Erfurt w niedzielę, tj. 21.06.2015r. Podróż minęła bez problemów, wygodnym busem marki Mercedes. W trakcie podróży uczestnicy mogli lepiej się poznać i zintegrować. W trakcie przerwy, jeszcze na granicy Polskiej zjedzono obiad w restauracji, aby wzmocnić siły w trakcie podróży. Przybycie do Erfurtu odbyło się zgodnie z planem, około godziny 19:00. Na miejscu czekała na uczestników kolacja oraz przedstawiciel HWK Erfurt Pan Fritz-Herbert Stang, który przedstawił plan na najbliższy dzień. Po kolacji odbyło się spotkanie omawiające szczegółowe cele i założenia projektu oraz został omówiony całotygodniowy plan wizyty. Kierownikiem grupy odpowiedzialnym za koordynację pobytu został wybrany pełnomocnik prezesa MIRiP Tomasz Kowalik.


 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik1
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik2
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik4
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik5

 


 

Dzień II (poniedziałek) 22.06.2015


 
Zaraz po śniadaniu odbyło się spotkanie w Izbie Rzemieślniczej W Erfurt. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Izby Rzemieślniczej W Erfurcie (HWK Erfurt): Klaus Lasner, Herbert Stang oraz Eicke-Hans Baunack, który był jednocześnie opiekunem całej grupy w trakcie wyjazdu. Pan Baumack  Swoją obecnością zaszczycił zebranych Dyrektor Generalny HWK Erfurt Thomas Melcherek. W trakcie spotkania omówiono cele i założenia mobilności, szczegółowy plan wizyty oraz wyświetlono prezentację przedstawiającą strukturę Izb Rzemieślniczych w Niemczech.W każdym landzie istnieje jedna Izba Rzemieślnicza, która zrzesza przedsiębiorców z danego regionu - izby rzemieślnicze są samorządem całego rzemiosła, reprezentującego ich interesy w gremiach zewnętrznych. Są niejako łącznikiem pomiędzy gospodarką a polityką. Członkami izb są właściciele przedsiębiorstw rzemieślniczych, pracodawcy, pracownicy, uczniowie i czeladnicy. W odróżnieniu do Polski, przynależność do izby w Niemczech jest obowiązkowa - wpis do rejestru rzemieślników w Niemczech uzyskuje każdy rzemieślnik po zaliczeniu egzaminu mistrzowskiego (Meisterprüfung) uzyskując dyplom mistrzowski bądź zdobywając równorzędne kwalifikacje. Ustawa o Rzemiośle "Handwerksordnung" przewiduje jednak także inne możliwości wpisania się do rejestru izby rzemieślniczej, jeżeli dany rzemieślnik nie jest w posiadaniu niemieckiego tytułu mistrzowskiego - akceptowalne są również tytuły uzyskane za granicą w tym polski tytuł Mistrza wydawany przez polskie izby rzemieślnicze. Ponadto istnieje możliwość wykonywania rzemiosła wymagającego pozwolenia według załącznika A do Ustawy o Rzemiośle, jeżeli właściciel zakładu wprawdzie nie posiada tytułu mistrzowskiego, ale na stanowisku kierownika zakładu zatrudniona jest osoba posiadająca taki tytuł. Zawody zobowiązane do członkostwa w izbach rzemieślniczych wymienia załącznik A do Ustawy o Rzemiośle, którą to otrzymali uczestnicy spotkania. Ustawa wymienia zawody regulowane - ciekawostką jest, że zawodami regulowanymi są zawody, które w Polsce nie są regulowane np. murarz, stolarz, tynkarz, malarz, kominiarz, mechanik, dekarz, fryzjer, optyk, piekarz, cukiernik, szklarz czy rzeźnik.
Działania i role HWK są więc podobne do działań izb w Polsce: Izby Przeprowadzają Egzaminy Czeladnicze i Mistrzowskie, organizują kwalifikacyjne kursy zawodowe, współpracują ze szkołami w zakresie organizacji nauki, tworzą centra zawodowe, które kształcą teoretycznie uczniów, pomagają uczniom w szukaniu praktyk i nadzorują ją w całym cyklu kształcenia. Istotną różnicą jest to, że żadna izba nie prowadzi swojej szkoły zawodowej - obowiązek prowadzenia takich szkół spoczywa na Państwie. Jednak w kształceniu zawodowym w Niemczech ogromny nacisk położony jest na część praktyczną jako podstawy kształcenia dualnego, dlatego izby ściśle współpracują ze szkołami ale samodzielnie odpowiadają za jakość szkolnictwa dualnego. W trakcie prezentacji omówiono także dokładnie system nauki w Niemczech z podziałem na poszczególne szczeble dukacji.
Izby rzemieślnicze oprócz własnych środków dotowane są z budżetu państwa, dzięki temu mogą powstawać przy nich specjalistyczne, wielozawodowe centra kształcenia. Duży nacisk i pomoc ze strony Państwa kładzie się na promocję rzemiosła - czymś normalnym są kampanie promocyjne w radiu, telewizji, internecie, plakaty reklamowe które widnieją w całym mieście (które dało się łatwo zauważyć) promujące rzemiosło jako najlepszą ścieżkę dającą to co najważniejsze - konkretny zawód. Związek Rzemiosła Polskiego posiada oficjalną zgodę na używanie filmu promującego rzemiosło.
Ponadto poruszono temat współpracy międzynarodowej w tym wieloletniej współpracy z Polskimi izbami rzemieślniczymi.
Ciekawym zjawiskiem jest również współpraca Izb z Cechami – Izba może zlecić Cechom spełniającym kryteria przeprowadzenie Egzaminu Czeladniczego lub Mistrzowskiego. Ponadto, jednym z najważniejszych organów Izb są Komisje Egzaminacyjne, których członkowie są stale szkoleni. Prezentacja uświadomiła uczestnikom podobieństwa i różnice w sposobie funkcjonowania rzemiosła w Polsce i w Niemczech, co zrodziło kolejne pytania na które miała odpowiedzieć dalsza część mobilności.

 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik15
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik17
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik18
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik19
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik27
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik3
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik7
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik8

O godzinie 11:00 odbyła się wizytacja w Centrum Kształcenia Izby Rzemieślniczej w Erfurt. Uczestnicy pod opieką Herr Baumacka  - zapoznali się z kierownictwem Centrum jak i samą placówką, jej zadaniami, strukturą i zasadami działania. Na powierzchni Centrum (ponad 75tys. m2) znajduje się aż 550 stanowisk do praktycznej nauki zawodu w 33 branżach, 330 stanowisk do teoretycznej nauki zawodu pod okiem 47 pracowników Centrum kształcących ponad 8700 uczniów. Co dwa lata Izba doposaża Centrum w sprzęt o wartości ok. 0,5 mln euro.Podczas wizytacji, szczególny nacisk położono na zwiedzanie pomieszczeń warsztatowych, obserwacja wyposażenia warsztatów i klas technodydaktycznych a także przebiegu kształcenia. Grupa skupiła się na warsztatach z branży mechanicznej, jednak zostali zapoznani również z innymi pracowniami: budowlanymi i gastronomicznymi. Uczestnicy poznali model nauki branży mechanicznej: w czteroletnim cyklu kształcenia wszyscy uczniowie na początku idą do zawodu mechanik pojazdów samochodowych. Dopiero w trzeciej klasie uczeń "profiluje się" wybierając swoją specjalizację: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, mechanik samochodów ciężarowych lub elektromechanik. Niemcy wychodzą z założenia, że każdy mechanik niezależnie od specjalizacji, powinien znać bazę budowy samochodu od podstaw, dlatego profilowanie jest dopiero w końcowym cyklu nauki. Ponadto - każdy mechanik a nie tylko blacharz powinien mieć zapewniony kurs spawania co też jest wpisane na stałe do cyklu kształcenia.
Uwagę uczestników przykuło nowoczesne wyposażenie warsztatów - uczniowie uczą się zarówno na starszych jak i nowoczesnych samochodach kupowanych przez izbę na specjalne zamówienie. Samochody te, są specjalnie przygotowane pod naukę - ich elementy często są wycięte, zakryte szybą aby uczniowie mogli zapoznać się lepiej z funkcjonowaniem danego mechanizmu. Dzięki temu uczeń może sprawdzić np. mechanizm podnoszenia szyb bez konieczności rozbierania całego elementu i widzieć dokładnie jego zachowanie, które w normalnych warunkach jest niewidoczne. Grupa mogła również poobserwować uczniów w trakcie warsztatów - zadawali im pytania na temat praktycznego aspektu nauki zawodu, planów na przyszłość, na temat zakładów pracy w których pracują a także narzędzi które wykorzystują w pracy. Często zdarza się, że Centra współpracują z daną firmą produkującą części samochodowe z obopólną korzyścią dla obu stron. Z jednej strony Centrum optymalizuje koszty praktycznej nauki zawodu, z drugiej strony uczeń "przyzwyczaja się" do części danej firmy więc istnieje duże prawdopodobieństwo że ucząc się na nich będzie je w swojej przyszłej pracy wykorzystywał. Taka współpraca jest więc korzystna dla wszystkich stron.

 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik104
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik105
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik38
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik41
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik43
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik50
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik63
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik64
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik68
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik69
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik79
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik84
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik85
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik88
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik90
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik96

Po obiedzie, grupa pod czujnym okiem Herr Baumacka oraz przewodnika rozpoczęła zwiedzanie stolicy regionu Turyngii - Erfurtu, zwłaszcza jego zabytków. "Wizytówką" Erfurtu są dwa stojące obok siebie i górujące nad otaczającym miastem kościoły: Katedra (Mariendom) i Kościół św. Sewera (Severikirche). Unikalnym zabytkiem jest pochodzący z XIV wieku Krämerbrücke - most łączący brzegi rzeki Gery, na którym znajdują się budynki mieszkalne. O wszystkich tych zabytkach grupa słyszała (i widziała na zdjęciach) wcześniej w Polsce - podczas zajęć z przygotowania kulturowego - ale dopiero teraz mogły być podziwiane na żywo. Uczestnicy poznali historię Erfurtu, jakie najważniejsze wydarzenia się w nim odbyły oraz usłyszeli mnóstwo ciekawostek np. skąd Erfurt wziął swoją nazwę.

 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik1
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik108
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik110
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik118
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik119
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik121
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik127
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik140

 


Dzień III (wtorek) 23.06.2015

 

Zaraz po śniadaniu odbyło się spotkanie w niemieckiej szkole zawodowej Ernst-Benary-Schule SBBS 5 przy ul. Langer Graben 82 w Erfurtcie. Uczestnicy zostali szczegółowo zapoznani z rekrutacją, organizacją roku szkolnego, pracy szkoły i jej współpracy z Centrami. Dokładnie wytłumaczono mechanikę działania szkoły w konkretnych zawodach z branży mechanicznej. Zaskoczeniem okazał się sposób organizacji nauki - nauka w tej szkole (jak i w większości szkół niemieckich) odbywa się w systemie 7/7 - tydzień nauki w szkole na przemian z tygodniem praktyk. Rozwiązanie to ma swoje uzasadnienie, ponieważ w ten sposób, będąc w zakładzie rzemieślniczym cały tydzień uczniowie lepiej przyswajają materiał.
Ponadto poznano także wyposażenie warsztatów szkolnych stanowiących uzupełnienie nauki w Centrum. Szkoła ściśle współpracuje z Centrum, wspólnie tworzą programy nauczania oraz wzajemnie uzupełniają podstawę programową. Aspekt praktyczny jest mocno połączony z aspektem teoretycznym - podstawy nauczania można swobodnie modyfikować poprzez rzetelnie prowadzone dzienniczki praktyk. Dokładne prowadzenie dzienniczka praktyk jest obowiązkiem ucznia, dzięki temu szkoła wie jakie treści powinna uzupełnić. Grupa wzięła udział w lekcji zawodowej w zawodzie mechanik - tematem zajęć była budowa wtrysków paliwa. Zajęcia prowadzone są w fachowy sposób, nauczyciel starał się angażować wszystkich uczniów w zajęcia. Przydatnym elementem zajęć był sam element wtrysku, dzięki czemu uczniowie mogli lepiej i naocznie poznać jego działanie.
Po zajęciach odbyło się spotkanie z dwójką uczniów II klasy szkoły zawodowej - opowiadali o teoretycznej nauce zawodu w szkole, o sposobie prowadzenia dzienniczków praktycznej nauki zawodu. Od nich, grupa dowiedziała się o konsultacjach przed wyborem zawodu – młodzi ludzie przed podjęciem nauki konsultują się z doradcą zawodowym, zwiedzają Centrum aby sprawdzić, czy jest to faktycznie dobry wybór.

 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik10
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik12
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik14
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik16
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik18
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik20
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik22
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik26
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik3
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik5


Kolejną częścią było spotkanie z gronem pedagogicznym. Grupa zdobyła informacje nt. kształcenia zawodowego w Niemczech, poznali niemieckie programy nauczania, siatek godzinowych przedmiotów zawodowych, poznali zadania i kompetencje niemieckiego dyrektora szkoły.

Dzięki poznaniu opinii i relacji zarówno uczniów jak i grona pedagogicznego uczestnicy mobilności zdobyli pełny obraz tego, w jaki sposób prowadzone są zajęcia w szkole oraz jakich narzędzi używać, aby udoskonalić pracę z młodzieżą. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dzienniczek prowadzony przez ucznia jest czymś "świętym", jego rzetelne prowadzenie jest bardzo ściśle przestrzegane i jest bardziej restrykcyjne niż w Polsce. Poza obszernymi wpisami dzienniczek przygotowany jest do sporządzania szkiców, rysunków, wklejania zdjęć co było dla grupy duzym zaskoczeniem, gdyż polskie dzienniczki posiadają miejsce na tylko krótkie wpisy. Jest tego konkretny powód – dzienniczek jest podstawą do przeprowadzenia egzaminu Czeladniczego. Jeżeli jakieś treści nie wpisane są w dzienniczek, w przypadku nie zdania egzaminu może odwołać się od jego wyniku z powodu braku danego tematu w trakcie nauki zawodu. Zakończeniem tej części warsztatowej było zapoznanie się z budową samochodu elektrycznego w całości skonstruowanego przez uczniów szkoły Walter Gropius Schule w Erfurtcie - każdy z uczestników oprócz poznania jego budowy pod kątem mechanicznym, mógł zdobyć informację o historii jego powstania (był to samochód stworzony jako część Egzaminu Czeladniczego) a także - ku uciesze całej grupy - była możliwość poprowadzenia tego samochodu.

 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik31
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik35
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik36
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik39
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik40
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik47
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik53
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik56
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik60
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik63

Na koniec dnia została zorganizowana wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Weimaru gdzie uczestnicy zwiedzili domy i muzea znanych poetów niemieckich: Johann Wolfgang Goethego i Firedricha Schillera.

 

 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik68
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik78
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik80
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik82
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik91
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik93

 


 

Dzień IV (środa) 24.06.2015

 

Grupa ponownie odwiedziła Centrum HDK Erfurt - tym razem celem obejrzenia i poznania zasad organizacji egzaminu Czeladniczego w branży motoryzacyjnej. Egzaminy Czeladnicze są w Niemczech egzaminami państwowymi i nikt z zewnątrz (poza egzaminowanym i członkami Komisji Egzaminacyjnej) nie ma prawa przebywać w sali w czasie egzaminu. W przypadku naruszenia tej zasady egzamin jest przerywany. Dlatego też został zorganizowany specjalnie dla naszej grupy specjalny, pokazowy egzamin czeladniczy. Zanim jednak przystąpiono do egzaminu szczegółowo omówiono jego części: teoretyczną i praktyczną. Zorganizowano spotkanie z egzaminatorami, podczas którego wyjaśniono poszczególne zasady i metody egzaminacyjne, normy czasowych przeprowadzania egzaminów. Poznano procedury przeprowadzania egzaminów mistrzowskich i czeladniczych, dokładnie omówiono zadania Komisji Egzaminacyjnej, poznano przykładowych zadania i ćwiczenia egzaminacyjne, przykładową dokumentację egzaminacyjną w tym wygląd Certyfikatu nadającego uprawnienia mistrzowskie i czeladnicze w zawodzie. Należy zwrócić uwagę na fakt, jaką rangę posiadają tytuły zawodowe w Niemczech. Uczeń tylko dwa razy może podchodzić do egzaminu Czeladniczego - w przypadku nie zdania go dwukrotnie, uczeń traci na zawsze prawo do uzyskania tego tytułu zawodowego. W trakcie nauki istnieją egzaminy sprawdzające - w przypadku ich nie zdania w łatwy sposób można skorygować popełnione błędy i douczyć ucznia treści których nie umiał.
Kolejną częścią był sam egzamin czeladniczy - zadaniem ucznia było zdiagnozowanie i naprawa elementów zawieszenia, które uniemożliwiały właściwe wyważenie kół. Podczas części praktycznej uczeń wykonując czynności przy samochodzie jednocześnie wykonuje zapiski, jakie czynności wykonywał podczas naprawy. Drugą częścią egzaminu jest egzamin teoretyczny - czysto opisowy. Grupa otrzymała do wglądu przykładowy test do rozwiązania.

 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik10
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik11
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik13
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik14
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik15
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik4
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik5
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik6
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik8
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik9

Na zakończenie dnia odbyła się wycieczka turystyczno-krajoznawcza do zamku w Wartburg. Jest to prawdopodobnie XI wieczny obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wyposażenie pokoju w którym przebywał Johann Wolfgang von Goethe. Oprócz zwiedzania zamku, uczestnicy mogli wysłuchać koncertu orkiestry w sali głównej zamku.

 

 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik17
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik18
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik19
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik22
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik23
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik24
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik25
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik31
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik35
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik36
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik37
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik40
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik56
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik66
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik67
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik68

 


Dzień V (czwartek) 25.06.2015

 

To o czym uczestnicy mobilności rozmawiali i dowiadywali się przez wcześniejsze trzy dni teraz mogli zobaczyć na żywo. Mowa tu o tym co najważniejsze, czyli realizacji praktycznej nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych. Uczestnicy odwiedzili dwa zakłady rzemieślnicze: salon samochodowy Autohaus Senger Kraft w Erfurtcie (ul. Demminer Str. 6, 99091 Erfurt) oraz zakład A.T.U. Erfurt (ul. Dubliner Str. 17, 99091 Erfurt) i mieli okazję porozmawiać z właścicielami, pracownikami oraz samymi uczniami. Z bliska mogli przyjrzeć się dokumentom, których wypełnienie stoi po stronie pracodawcy: umowie o praktyczną naukę zawodu, dokumentami potwierdzającymi przebieg stażu i realizację postawy programowej. Ponadto obejrzeli w praktyce wyposażenie warsztatów, przygotowane stanowiska dla praktykantów (zarówno miejsce pracy jak i zaplecze socjalne) oraz zakres ich obowiązków, przywilejów i zakazów. W każdym zakładzie pracy jest obowiązkowo wywieszona informacja o zasadach bhp obowiązujących w zakładzie oraz prawach i obowiązkach pracownika młodocianego (w tym ilości godzin praktyki, zakresu obowiązków, zasad bhp panujących w firmie). Zabiegi te mają na celu ochronę pracownika młodocianego i zapobieganiu wypadków w firmie.
Ciekawym zjawiskiem jest fakt fotografowania samochodu przeznaczonego do warsztatu przed wjechaniem do warsztatu. Ma to na celu ochronę pracownika młodocianego przed oskarżeniem go o nieumyślne uszkodzenie samochodu w trakcie pracy. Każdy z etapów obsługi samochodu przez młodocianego pracownika był dokładnie przedstawiony i przeanalizowany krok po kroku – od zostawienia kluczyków przez kierowcę i czynności związanych z rejestracją samochodu w warsztacie aż po wyjechanie samochodu z salonu. Wszystkie te czynności wykonywane są pod czujnym okiem mistrza. Jeden mistrz w systemie niemieckim może szkolić jednocześnie trzech uczniów młodocianych. Każdy uczeń w tej branży zdobywa w trakcie nauki prawo jazdy.

 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik1
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik12
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik14
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik15
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik18
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik19
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik2
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik21
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik22
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik25
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik26
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik27
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik28
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik4
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik7
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik9

Ostatnim punktem dnia było dalsze zwiedzanie Erfurtu oraz zwiedzanie Turyńskiej Kancelarii Stanu oraz Europejskie Centrum Informacyjne w Erfurcie. Grupa spotkała tam polskiego studenta, który pracuje w Kancelarii jako wolontariusz. Podzielił się z uczestnikami wyjazdu swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat różnic w edukacji polskiej i niemieckiej.

 

 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik31
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik36
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik40
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik41
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik45
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik46
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik48
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik51
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik53
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik54
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik55
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik56

 


 

Dzień VI (piątek) 26.06.2015

 

Ostatni dzień mobilności od wczesnych godzin rannych przeznaczony był na część warsztatową, w której uczestnicy podzieleni na grupy podsumowali wnioski i doświadczenia zdobyte podczas mobilności. Uczestnicy podzielili się na dwie grupy. Obie grupy miały za zadanie wykazać podobieństwa i różnice w czterech kategoriach GOSPODARKA A RZEMIOSŁO, EGZAMINY ZAWODOWE, SZKOŁY, FUNKCJONOWANIE IZB RZEMIEŚLNICZYCH pomiędzy Polską a Niemcami. Najważniejsze wnioski prezentuje poniższa tabela:

  GOSPODARKA A RZEMIOSŁO EGZAMINY ZAWODOWE FUNKCJONOWANIE SZKÓŁ FUNKCJONOWANIE IZB RZEMIEŚLNICZYCH

 

P

O

D

O

B

I

E

Ń

S

T

W

A

 

Podobny sposób funkcjonowania warsztatów niezależnych i ASO Egzamin zawodowy zdawany przed Komisją Egzaminacyjną zakończony egzaminem Czeladniczym i Mistrzowskim

Założenie - główny nacisk na nauczanie praktyczne w szkołach zawodowych

 

Programy nauczania (ramowe) narzucone odgórnie

 

Szkoła zawodowa szkołą trzeciego stopnia (pogimnazjalna)

Struktura (podrzędność Cechów)

 

Podobne cele i zadania statutowe

 

Reprezentowanie interesów zrzeszonych przedsiębiorców (rząd-samorząd)

 

Promowanie zawodów rzemieślniczych

 

R

Ó

Ż

N

I

C

E

 

Mocne promowanie rzemiosła w Niemczech ze strony samorządu (w Polsce władza nie promuje rzemiosła)

 

Obowiązkowy egzamin Mistrzowski przy zakładaniu działalności (w Polsce dowolność, nawet bez kwalifikacji)

 

Rzemiosło finansowane częściowo przez państwo (w Polsce brak dopłat dla Izb)

 

Gospodarka wspomaga działania Izb i szkolnictwa zawodowego (w Polsce takie działania mocno ograniczone)

Jasne i przejrzyste procedury (w Polsce różne interpretacje, nawet samej Ustawy o Rzemiośle)

 

Różny skład Komisji Egzaminacyjnych

 

Egzaminy w Centrach Kształcenia (w Polsce w zakładzie rzemieślniczym)

 

Bardzo hermetyczne i restrykcyjne procedury (w Polsce dowolność działań, ale zgodnie z literą prawa)

 

Wysoka ranga dyplomu zawodowego (w Polsce negatywne postrzeganie szkolnictwa zawodowego)

Okres trwania praktycznej nauki zawodu od 36-42 miesięcy (Polska 36 miesięcy)

 

Obowiązek nauki do 21 lat (w Polsce do 18 lat)

 

Klasy jednozawodowe (w Polsce istnieją wielozawodowe)

 

Mistrz w zawodzie jest równoznaczny z licencjatem i po zdaniu egzaminu można udać się na studia magisterskie (w Polsce brak możliwości po egzaminie Mistrzowskim na kontynuowanie nauki od stopnia magistra)

 

 

Zakłady zrzeszone są spisane i przydzielone do konkretnych szkół (w Polsce dowolność)

Brak Cechów jednobranżowych (w Polsce istnieją Cechy branżowe)

 

Obowiązkowa przynależność do organizacji samorzadu gospodarczego (w Polsce brak samorządu gospodarczego – brak obowiązku przynależności)

 

Izby nie prowadzą szkół (w Polsce są organami prowadzącymi)

 

Każda Izba prowadzi własne Centra kształcenia (w Polsce nie każda Izba prowadzi swoje centrum)

 

Każdorazowe badania losów absolwentów (w Polsce to nie jest popularne)


Spotkanie w Izbie Rzemieślniczej w Erfurt zakończyło się podsumowaniem wizyty, analiza zebranego materiału dotyczącego zasad kształcenia zawodowego i przeprowadzania egzaminów, dodatkowego wyjaśnienia poszczególnych etapów egzaminu. Poruszono też temat dotyczący dalszej współpracy, w tym praktyk dla uczniów nowopowstałej Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej MIRiP. Na zakończenie spotkania Pan Klaus Lasner wręczył uczestnikom certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności i potwierdzające udział w mobilności.Zaraz po ostatnim zwiedzaniu Erfurtu, wieczorem cała grupa udała się w podróż powrotną do Polski.

 

 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik1
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik10
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik11
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik12
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik13
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik14
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik2
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik3
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik4
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik5
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik6
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik7
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik8
 • MIRiP_Erasmus_Erfurt_Mechanik9

 

POBIERZ PEŁNĄ FOTORELACJĘ (5,3 MB)

 

Czytano 4334 razy Ostatnio zmodyfikowano wtorek, 13 grudzień 2016 12:58