czwartek, 06 październik 2016 10:29

Komisje Zarządu

KOMISJE ZARZĄDU 2021-2025

1.Uchwałą nr 9/NK/2021 powołano Komisję Samorządowo-Organizacyjną w następującym składzie:

Przewodniczący  Jerzy Tomasik:
- Ciszek Jan                      Cech Rzemiosł Drzewnych i Innych Zawodów
- Nenko Jerzy                    Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych  .
- Orzechowski Lesław        Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce.
- Maślanka Ryszard          Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych i Małych Przedsiębiorców
- Baltaza Jan                    Cech Rzemiosł  Skórzanych i Innych Zawodów

2. Uchwałą nr 10/NK/2021 powołano Komisję Oświaty w następującym składzie:

Przewodniczący Andrzej Dębowski

- Krężel Adam                 Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Wolbromiu
- Ptak Piotr                     Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce
- Adamski Grzegorz         Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych
- Wąsik Piotr                  Cech Rzemiosł Metalowych
- Mączka Adam              Cech Rzemiosł Różnych w Olkuszu
- Wenda Elżbieta           Cech Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów


3. Uchwałą nr 11/NK/2021 powołano Komisję Promocji w następującym składzie:

Przewodniczący Marian Wójcik

- Lasoń Marek               Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców  w Wieliczce
- Grzybek Krystian        Cech Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów
- Jezioro Zdzisław         Cech Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów    

4. Uchwałą nr 12/NK/2021 powołano  Komisję Remontowo-Majątkową w następującym składzie;

Przewodniczący Tadeusz Kurpiel

- Knap Stanisław                   Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych
- Lasoń Marek                      Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce
- Słowik Sławomir                 Cech Rzemiosł Metalowych
- Kopko Leszek                    Cech Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów
- Boczkowski Stanisław        Cech Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów
- Zając Maciej                      Cech Rzemiosł Różnych w Myślenicach

5.Uchwałą nr 13/NK/2021 powołanoć Komisję ds. Spółdzielczości Rzemieślniczej w następującym składzie:
 
Przewodniczący Zbigniew Sarapata

- Przybył Mirosław     Cech Rzemiosł Metalowych
- Tomasik Jerzy        Cech Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów

 

KOMISJE ZARZĄDU 2017-2021

Zarząd MIRiP uchwałami podjętymi w dniu 10 listopada 2017 powołał składy Komisji w kadencji 2017-2021:

 

1. Uchwałą nr 18/NK/2017 powołał w skład Komisji Samorządowo-Organizacyjnej pod przewodnictwem Jerzego Tomasika następujące osoby:

 • Jan Ciszek                    Cech Rzemiosł Drzewnych i Innych Zawodów w Krakowie
 • Jan Baltaza                  Cech Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów w Krakowie
 • Jerzy Nenko                 Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych w Krakowie
 • Lesław Orzechowski   Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Wieliczka
 • Zbigniew Pyrek           Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii  Zebrzydowskiej
 • Adam Śliwa                 Cech Rzemiosł Elektrotechnicznych w Krakowie
 • Zofia Pietruszka         Cech Rzemiosł Różnych Myślenice

2. Uchwałą nr  19/NK/2017 powołał w skład Komisji Remontowo-Majątkowej pod przewodnictwem Tadeusza Kurpiela następujących rzemieślników:

 • Stanisław Knap          Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych w Krakowie
 • Józef Majerczyk          Cech Rzemiosł Drzewnych i Innych Zawodów w Krakowie
 • Piotr Ptak                   Powiatowy Cech Rzemieślników w Wieliczce
 • Leszek Kopko             Cech Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów w Krakowie
 • Artur Razowski          Cech Rzemiosł Metalowych w Krakowie
 • Aleksander Madej      Spółdzielnia Rzemieślnicza Kalwarianka

3. Uchwałą nr 20/NK/2017 powołał w skład Komisji Oświaty pod przewodnictwem Tadeusza Dąbrowskiego następujących rzemieślników:

 • Bogdan Waga                  Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych w Krakowie
 • Ryszard Maślanka            Cech jw.
 • Marek Cimer                    Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Stanisław Słowik              Cech Rzemiosł Metalowych w Krakowie
 • Sławomira Natkaniec        Cech Krawców i Pokrewnych Zawodów w Krakowie
 • Bogusława Sidor               Cech Rzemiosł Różnych Myślenice
 • Beata Klepka                   Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie (powołana 07.05.2019r.)

 

4. Uchwałą nr 21/NK/2017 powołał w skład Komisji Promocji Zarządu Izby pod przewodnictwem Mariana Wójcika następujące osoby:

 • Marek Lasoń                     Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce
 • Andrzej Dębowski            Cech Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów w Krakowie  
 • Krystian Grzybek             Cech Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów w Krakowie
 • Jan Dudek                        Cech Rzemiosł Elektrotechnicznych
 • Sylwia Łyduch                 Cech   Rzemiosł Różnych w Krakowie

 

5. Uchwałą nr 22/NK/2017 powołał w skład Komisji Statutowej MIRIP pod przewodnictwem Tadeusza Dąbrowskiego następujących rzemieślników:

 • Mirosław Przybył          Cech Rzemiosł Metalowych w Krakowie
 • Adam Barut                   Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych w Krakowie
 • Emil Górnisiewicz         Cech Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów w Krakowie
 • Małgorzata  Łabuś        Cech jw.
 • Alicja Kostecka             Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce
 • Zbigniew Sarapata       Spółdzielnia Rzemieślnicza Kalwarianka
 • Maciej Zając                Cech Rzemiosł Różnych Myślenice

6. Uchwałą nr 23/NK/2017 powołał skład Komisji ds. Spółdzielczości Rzemieślniczej w osobach:

 • Zbigniew Sarapata        Spółdzielnia Rzemieślnicza Kalwarianka
 • Jerzy Tomasik               Cech Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów w Krakowie
 


KOMISJE ZARZĄDU 2013-2017

Powołane zostały 5 lipca 2013 roku uchwałą Zarządu MIRiP nr 4/NK/2013 i w kadencji 2013-2017 będą pracowaływ następujących składach:

 1. Komisja Oświaty
  • Przewodniczący - Dąbrowski Tadeusz - Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych i Małych Przedsiębiorców
  • Członkowie Komisji:
   • Adamski Grzegorz - Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych
   • Cimer Marek - Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej
   • Grudzień Katarzyna - Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych i Małych Przedsiębiorców
   • Klich Zbigniew - Cech Rzemiosł Różnych w Olkuszu
   • Pieprzyca Adam - Cech Rzemiosł Spożywczych
   • Słowik Stanisław - Cech Rzemiosł Metalowych
 2. Komisja Samorządowo-Organizacyjna Nadzorujący: Jan Baltaza
  • Przewodniczący - Tomasik Jerzy - Cech Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów
  • Członkowie Komisji:
   • Basista Andrzej - Cech Rzemiosł Różnych w Kalwari Zebrzydowskiej
   • Ciszek Jan - Cech Rzemiosł Drzewnych
   • Jodłowski Jan - Cech Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów
   • Nenko Jerzy - Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych
   • Pietruszka Zofia - Cech Rzemiosł Różnych w Myślenicach
 3. Komisja Promocji Nadzorujący: Grzegorz Mielnicki
  • Przewodniczący - Wójcik Marian - Małopolski Cech Optyków
  • Członkowie Komisji:
   • Binkowska Monika - Cech Rzemiosł Spożywczych
   • Dębowski Andrzej - Cech Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów
   • Lasoń Marek - Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce
   • Magielski Sławomir - Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie
   • Włoszczyk Małgorzata - Cech Krawców i Pokrewnych Zawodów
 4. Komisja Remontowo-Majątkowa
  • Przewodniczący - Kurpiel Tadeusz - Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych"
  • Członkowie Komisji:
   • Knap Stanisław - Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych
   • Kopko Leszek - Cech Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów
   • Majerczyk Józef - Cech Rzemiosł Drzewnych
   • Ptak Piotr - Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce
   • Pyrek Zbigniew - Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej
   • Tomasik Jerzy - Cech Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów
 5. Komisja ds. Spółdzielczości Rzemieślniczej
  • Przewodniczący - Chmielarz Roman - Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej"
  • Członkowie Komisji:
   • Grodecki Andrzej - Spółdzielnia Rzemieślnicza w Myślenicach
   • Koczwara Józef - Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych
   • Sarapata Zbigniew - Spółdzielnia Rzemieślnicza "Kalwarianka"
   • Przybył Mirosław - Cech Rzemiosł Metalowych

    Skład Komisji Statutowej MIRiP
   • 1. Tadeusz Dąbrowski przewodniczący Komisji z Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych i Małych Przedsiębiorców

   • 2. Jacek Kurczab z Cechu Złotników, Jubilerów i Pokrewnych Zawodów
    3. Emil Górnisiewicz z Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie
    4. Małgorzata Łabuś z Cechu Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów
    5. Maciej Zając z Cechu Rzemiosł Różnych w Myślenicach
    6. Zbigniew Sarapata z Spółdzielni Rzemieślniczej Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej
    7. Stanisław Knap z Małopolskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych
    8. Jerzy Borowski z Cechu Rzemiosł Różnych w Miechowie
    9. January Daniłoś z Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce

Czytano 6499 razy Ostatnio zmodyfikowano wtorek, 09 kwiecień 2024 15:11