czwartek, 02 czerwiec 2022 22:15

Srebrne medale Cracoviae Merenti wręczone

2 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski wręczyli srebrne medale Cracoviae Merenti. Otrzymali je: „Tygodnik Powszechny”, Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Wodociągi Miasta Krakowa SA. Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości podczas tej uroczystości reprezentował prezes Janusz Kowalski.


Medal Cracoviae Merenti to wyróżnienie nadawane przez Radę Miasta Krakowa osobom, organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Krakowa. Rada Miasta Krakowa decyzję o przyznaniu tych trzech medali  podjęła podczas sesji 27 kwietnia.

- Dziś mamy niecodzienny zaszczyt wręczyć srebrny medal Cracoviae Merenti pismu, które przez lata kształciło i wpływało na światopogląd Polaków. Pismu, o którym z dumą mówimy, iż zrodziło się w Krakowie. „Tygodnik Powszechny” jest medium dialogu, które propaguje otwartą, aktywną postawę wobec zmieniającej się rzeczywistości społecznej, politycznej, obyczajowej i cywilizacyjnej. Stanowi forum dla różnorodnych przekonań i światopoglądów, inicjuje dyskusje i polemiki. Czasopismo od początku swojego istnienia stara się godzić wartości liberalizmu z zasadami wiary, prezentuje ekumeniczny nurt polskiego katolicyzmu - mówił Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz o „Tygodniku Powszechnym”,  laureacie srebrnego medalu Cracoviae Merenti. Prezydent Miasta Krakowa wspomniał natomiast, że dla kilku pokoleń współczesnych intelektualistów w Krakowie mieści się miejsce szczególne. - Na jakich jeszcze redakcyjnych korytarzach i na jakich łamach spotykali się Jerzy Pilch, Czesław Miłosz, ks. Józef Tischner, Władysław Bartoszewski, Karol Wojtyła, Zbigniew Herbert, Stefan Kisielewski, Wisława Szymborska czy Stanisław Lem? Od początku swojego istnienia „Tygodnik Powszechny” wywierał ogromny wpływ na formowanie się inteligencji katolickiej w naszym kraju – dodawał Prezydent.

- Przez 140 lat działalności Muzeum Narodowe w Krakowie stało się miejscem niezwykle ważnym dla krakowian, gromadząc i dokumentując najważniejsze dla Polski pamiątki, opowiadając o dziejach miasta i kraju oraz współtworząc wspólnotę krakowian skupionych wokół narodowego dziedzictwa. Muzeum stało się powiernikiem tradycji niematerialnego dziedzictwa i zarządcą miejsc związanych z bezcennymi pamiątkami kultury narodowej – mówił Przewodniczący RMK o Muzeum Narodowym w Krakowie, a Prezydent  Miasta Krakowa dodawał, że Muzeum Narodowe w Krakowie należy dziś bezsprzecznie do najważniejszych partnerów krakowskiego samorządu. Jego szeroko zakrojone działania korespondują z aktualną strategią  rozwoju Krakowa, a bezpośrednia współpraca i stałe kontakty z Miastem pozwalają szybko i sprawnie realizować inicjatywy o fundamentalnym znaczeniu dla wzmacniania jego międzynarodowej konkurencyjności.

- Niech srebrny medal Cracoviae Merenti będzie godnym podziękowaniem za wszelkie podejmowane przez Wodociągi Miasta Krakowa działania, które przyczyniają się do stałego podnoszenia poziomu i jakości świadczonych usług, a tym samym wpisują się w politykę miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku, a także stanowią znaczący wkład w ostateczny wizerunek Krakowa jako miasta dbającego o potrzeby swoich mieszkańców oraz ukierunkowanego na stałe podnoszenie warunków, jakości i komfortu życia – te słowa do trzeciego z laureatów, Wodociągów Miasta Krakowa, skierował Rafał Komarewicz.

- Trudno wskazać drugą instytucję, która jest tak blisko krakowian w tak wielu sferach życia. Nie poprzestaje na dotychczasowych osiągnięciach, ale doskonali się i rozwija, zapewniając pracownikom jak najlepsze warunki i środowisko pracy dla dbałości o podnoszenie kwalifikacji, poszerzanie horyzontów oraz pogłębianie wiedzy, bowiem tylko takie działania pozwalają na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług – czytamy w laudacji Prezydenta wygłoszonej z okazji wręczenia srebrnego medalu Cracoviae Merenti Wodociągom Miasta Krakowa SA.

Medal Cracoviae Merenti został ustanowiony uchwałą Rady Miasta Krakowa w 1992 r. Posiada trzy klasy: złoty, srebrny i (od 1998) brązowy.

 • Merenti_srebrne_16
 • Merenti_srebrne_17
 • Merenti_srebrne_18
 • Merenti_srebrne_19
 • Merenti_srebrne_3
 • Merenti_srebrne_3a
 • Merenti_srebrne_4
 • Merenti_srebrne_5
 • Merenti_srebrne_6
 • Merenti_srebrne_7
 • Merenti_srebrne_8
Czytano 428 razy Ostatnio zmodyfikowano czwartek, 02 czerwiec 2022 22:23