poniedziałek, 02 styczeń 2017 13:39

Rzemieślniku, zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Jako, że sezon grzewczy już w pełni przypominamy o obowiązku przeprowadzania regularnych kontroli kominowych.
Przepisy dotyczące okresowych przeglądów określa Ustawa - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) która w art. 62, ust. 1, pkt 1, lit. c stanowi, że: "Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (...) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)". Tylko szybkie wykrycie i usunięcie usterek w domach i zakładach pozwoli zdecydowanie zwiększyć bezpieczeństwo.
 
Jakie są konsekwencje nie prowadzenia okresowych przeglądów? Po pierwsze osoba nie dopełniająca obowiązku corocznych przeglądów kominiarskich może zostać ukarana mandatem przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i sąd. Co gorsza – niekontrolowany przez kominiarzy obiekt może zostać odcięty od dostępu gazu ze względów bezpieczeństwa. Brak aktualnego przeglądu może być również podstawą do niewypłacenia odszkodowania w razie pożaru. Najpoważniejszymi, śmiertelnymi  konsekwencjami wadliwej instalacji może być pożar, lub zatrucie bezwonnym tlenkiem węgla. Pamiętajmy o tym dla bezpieczeństwa własnego, swoich bliskich i klientów w domach i zakładach rzemieślniczych.
 
Przypominamy, że lista kominiarzy zrzeszonych w Sekcji Kominiarzy w Małopolskim Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych jest dostępna pod adresem: http://www.cech-bud.krakow.pl/sekcje/kominiarzy/
Czytano 2791 razy Ostatnio zmodyfikowano poniedziałek, 02 styczeń 2017 13:47