wtorek, 14 wrzesień 2021 10:27

Zebranie Rady Starszych MIRiP

W poniedziałek 13 września 2021 r. w siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyło się pierwsze po Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym zebranie starszych cechów. Na początku odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Patentowym inż. Jolantą Wróbel, która omówiła zagadnienia związane patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i wzorami przemysłowymi.

 

Prezes Janusz Kowalski przekazał także informacje o Kongresie Związku Rzemiosła Polskiego, który odbył się w Warszawie. Na początku Kongresu prezes Janusz Kowalski jako przewodniczący kapituły statuetki "Ambasador Rzemiosła" wraz z przedstawicielami z innych małopolskich Izb: Tadeuszem Szewczykiem - prezesem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Januszem Chwajołem - prezesem Małopolskiej Izby Rzemiosł Budowlanych w Krakowie oraz Agnieszką Włudyką-Śliwą - przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Izby Rzemiosła oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie przekazali prezesowi Związku Rzemiosła Polskiego Janowi Gogolewskiemu statuetkę oraz dyplom.

Oto relacja z Kongresu zaczerpnięta ze strony internetowej Związku Rzemiosła Polskiego:

 

W dniu 8 września 2021 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, odbył się IX Kongres Rzemiosła Polskiego. Zgromadzonych podczas obrad rzemieślników przywitał uroczyście Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Gogolewski.

Tegoroczny Kongres rozpoczęto upamiętnieniem minutą ciszy pamięci wybitnych rzemieślników działających w strukturze Związku Rzemiosła Polskiego m.in. Ś.P. Kazimierza Góralczyka, Wiesława Szajdy.

Podczas obrad ustanowiono Prezydium Kongresu pod przewodnictwem Pana Jana Jaworskiego, Członka Zarządu ZRP, Prezesa Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.

Kongres przyjął sprawozdanie z realizacji Uchwały programowej VIII Kongresu Rzemiosła Polskiego - Programu Rozwoju Rzemiosła do roku 2021, w ramach którego przedstawiono sprawozdanie z wykonania rocznego planu działalności za okres od października 2020 r. do września 2021 r., a także sprawozdanie finansowe Związku Rzemiosła Polskiego za rok 2020, a następnie udzielił absolutorium Prezesowi i Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego.

Ponadto podczas obrad przyjęto również m.in. Uchwałę programową IX Kongresu - Programu Rozwoju Rzemiosła do roku 2025, plan finansowy Związku Rzemiosła Polskiego na rok 2021 oraz plan działalności Związku Rzemiosła Polskiego od października 2021 r. do czerwca 2022 r.

  • 20210913_104808
  • 20210913_104837
  • 20210913_104854
  • 20210913_104943
  • 20210913_105014
Czytano 296 razy Ostatnio zmodyfikowano wtorek, 14 wrzesień 2021 13:41