piątek, 25 czerwiec 2021 15:12

Spotkanie bez pani minister - Polski Inkubator Rzemiosła

Dziś, tj piątek 25 czerwca 2021 r. miała się odbyć konferencja mająca na celu promocję przyjętego przez Radę Ministrów programu pn. Polski Inkubator Rzemiosła. W konferencji udział mieli wziąć udział m.in. Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii i Piotr Mazurek, pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Do oczekujących  na spotkanie w sali Cechu Rzemiosł Spożywczych Na Kotłowem, na pół godziny przed jego rozpoczęciem dotarła wiadomość, że pani minister w trybie natychmiastowym została wezwana do Warszawy, więc na spotkanie nie dotrze. Rzemieślnicy swoje uwagi do programu i tak wypowiedzieli i prześlą do ministerstwa.

Co to jest Rządowy program „Polski Inkubator Rzemiosła”?  Dotyczy on organizacji rzemieślniczych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce, jak również podkreśla znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje do jego rozwoju. „Polski Inkubator Rzemiosła” jest programem obejmującym okres od 2021 do 2030 r.
Potrzeba przyjęcia Programu wynika m.in. z faktu, że nie ma w chwili obecnej dokumentu rządowego, ściśle poświęconego problematyce promocji rzemiosła i kształcenia dualnego.
Cele szczegółowe Programu to:
1. Rozwój potencjału infrastrukturalnego i organizacyjnego samorządu gospodarczego rzemiosła.
2. Rozwój zasobów kapitału ludzkiego i społecznego rzemiosła.
3. Wzmocnienie współpracy organizacji rzemieślniczych z podmiotami z sektora publicznego, przedsiębiorstw i pozarządowego.

Nie było pani minister Olgi Semeniuk, nikt w związku z tym szczegółowo nie zaprezentował tego programu, ale rzemieślnicy w oparciu o przesłane wcześniej materiały i propozycje mogli wypowiedzieć się na temat "Polskiego Inkubatora Rzemiosła". Oględnie należałoby powiedzieć, że program nie przypadł im do gustu, zapisy skrytykowali totalnie.
Janusz Chwajoł, prezes Małopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych wprowadził zebranych w szczegóły programu. Składa się on z dwóch części. W pierwszej, bardzo obszernej jest zawarty opis rzemiosła polskiego. Ta część jest bardzo dobrze przygotowana - praca magisterska na dobrym poziomie - stwierdził mówca. Natomiast druga część to kilka kartek, na których mówi się o pomocy w szkoleniu, o pomocy w wyposażeniu organizacji rzemieślniczych, ale ta pomoc miałaby polegać na tym, że będą organizowane konkursy na to dofinansowanie i te konkursy będą nadzorowane przez Instytut Obywatelski Centrum Wolności, czyli coś takiego, co nie ma nic wspólnego z rzemiosłem. Wydaje się, że kwota 10 mln. zł na kilkaset organizacji rzemieślniczych, które istnieją w Polsce jest też kwotą bardzo skromną, wręcz można powiedzieć symboliczna. Trudno w związku z tym powiedzieć, że jest to krok w dobrym kierunku. A przecież my nic wielkiego nie chcemy, chcemy praw takich jakimi cieszą się rzemieślnicy we Francji. w Niemczech, Austrii, Czechach a nawet w Szwajcarii.
Polski Inkubator Rzemiosła to piękne hasła i nic więcej - przekonuje Janusz Kowalskie, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości - nie mówi nic o dwóch podstawowych rzeczach, o które walczy rzemiosło, przede wszystkim to co jest na całym świecie: wymóg kwalifikacji do wykonywania zawodu i drugie obligatoryjność zrzeszania się licencjonowanych mistrzów rzemiosł różnych z cechach, cechów w odpowiednich izbach rzemieślniczych, izb w Związku Rzemiosła Polskiego. Związek Rzemiosła Polskiego utworzony został dekretem Józefa Piłsudskiego w roku 1927 i od tego czasu dba o jakość rzemiosła. Środki, które rząd chce przeznaczyć na program Polski Inkubator Rzemiosła są rozśmieszające. Plan, który był opracowany dużo wcześniej zakładał wpompowanie w rzemiosło około 500 mln. zł. Dawanie cechom po 20 tys. złotych i to jeszcze na drodze konkursów, które będzie rozstrzygało ministerstwo a nie samo rzemiosło jest próbą skłócenia rzemiosła i cechów.
Bardzo negatywnie o programie wypowiadał sie także Jacek Ręka, starszy Cechu Zdunów, krytykując tzw. nowomowę zapisów. Odniósł się szczegółowo do swojej branży, która w całej Europie jest bardzo poważana i rozwojowa w przeciwieństwie do Polski. Jacek Reka zastanawiał się co stoi za niezrozumiałymi decyzjami rządu w sprawie energetyki i przekonywał, że coraz bardziej tracimy jako państwo suwerenność energetyczną.
Barbara Blacha, dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, potwierdziła, że także tarnowska Izba zdecydowanie opowiada się za obowiązkowym zrzeszaniem się w cechach i izbach oraz walczy o ustawę o rzemiośle. Zauważyła też, że żadna z uwag, jakie jej Izba przesłała do ministerstwa nie została w programie Polski Inkubator Rzemiosła uwzględniana.
Uczestniczący w spotkaniu Janusz Strzeboński, prezes Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych stwierdził ze smutkiem, że ten rząd, podobnie jak wszystkie poprzednie nie liczy się z drobnymi przedsiębiorcami i rzemieślnikami. Jest to spowodowane tym, że nie ma w naszym kraju obowiązku przynależności do organizacji zrzeszających rzemieślników czy drobnych przedsiębiorców, a co za tym idzie nie ma wymogu posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodu.
Prezes Janusz Kowalski podziękował za przybycie na spotkanie. Szczególnie z uznaniem mówił o obecności Tadeusza Szewczyka, prezesa Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu, dyr. Barbary Blachy z Izby Tarnowskiej, Janusza Strzebońskiego, prezesa MPOG oraz bardzo licznej reprezentacji Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Ks. Kard. A. S. Sapiehy MIRiP w Krakowie z dyrektor Elżbietą Kosacką.

Wszystkie wnioski wynikające z tego zebrania mają zostać przesłane do minister Olgi Semeniuk.

 • kotlowe_11
 • kotlowe_12
 • kotlowe_16
 • kotlowe_18
 • kotlowe_19
 • kotlowe_22
 • kotlowe_23
 • kotlowe_24
 • kotlowe_26
 • kotlowe_27
 • kotlowe_31a
 • kotlowe_31b
 • kotlowe_32
 • kotlowe_34
 • kotlowe_36
 • kotlowe_39
 • kotlowe_40
 • kotlowe_43
 • kotlowe_44
 • kotlowe_47
 • kotlowe_48
 • kotlowe_49
 • kotlowe_52
 • kotlowe_55
 • kotlowe_56
 • kotlowe_57
 • kotlowe_58
 • kotlowe_60
 • kotlowe_63
 • kotlowe_66
 • kotlowe_67
 • kotlowe_69
 • kotlowe_70
 • kotlowe_71
 • kotlowe_73
 • kotlowe_75
 • kotlowe_79
 • kotlowe_80
 • kotlowe_81
 • kotlowe_9
Czytano 444 razy Ostatnio zmodyfikowano piątek, 25 czerwiec 2021 15:47