wtorek, 15 czerwiec 2021 18:54

Posiedzenie Zarządu MIRiP

Na posiedzeniu Zarządu naszej Izby w dniu 15 czerwca 2021 roku, które odbyło się pod przewodnictwem prezesa Janusza Kowalskiego omawiano bieżącą sytuację w naszej organizacji'
Najważniejszymi tematami poruszanymi w toku obrad były: przygotowanie do spotkania z minister Olgą Semeniuk i ministrem Piotrem Mazurkiem, które odbędzie się 25 czerwca br. w sali Cechu Rzemiosł Spożywczych Na Kotłowem przy ul. Westerplatte 18.


Zebrani zapoznali się z przygotowaniem do Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, który odbędzie się w sierpniu br. Omówiono też przebieg prac nad przygotowaniem projektu nowego Statutu MIRiP, który zostanie przedstawiony do akceptacji delegatom na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy MIRiP.
Z raportu finansowego przedstawionego Zarządowi wynika, że sytuacja finansowa Izby jest stabilna i dobrze rokuje na przyszłość. Zarząd postanowił włączyć się do organizacji dorocznej pielgrzymki rzemiosła do Kalwarii Zebrzydowskiej (początek września) i zachęca członków wszystkich Cechów do uczestnictwa w pielgrzymce. Członkowie Zarządu z zadowoleniem obejrzeli wyniku remontu podłogi w korytarzach pierwszego pietra naszej Izby.

 • 20210615_113513
 • 20210615_113526
 • 20210615_113542
 • 20210615_113547
 • 20210615_113608
 • 20210615_113635
 • 20210615_113700
 • 20210615_113703
 • 20210615_113739
 • 20210615_113803
 • 20210615_113841
 • 20210615_113926
 • 20210615_113927
Czytano 155 razy