wtorek, 15 czerwiec 2021 18:52

Korona Karpat

Prezes Janusz Kowalski uczestniczył w wideokonferencji Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych, w której uczestniczyli przedstawiciele Słowacji.
Tematem obrad była współpraca polsko-słowacka w ramach strategii karpackiej, a konkretnie omawiano program pilotażowy Korona Karpat.

Czytano 102 razy