czwartek, 20 maj 2021 17:40

Obradował Zespół problemowy ds. edukacji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Andrzej Dębowski, zastępca prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości przewodniczył obradom on-line Zespołu problemowemu ds. edukacji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie małopolskim. W posiedzeniu wzięła udział Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty.

Czytano 640 razy