poniedziałek, 29 marzec 2021 08:13

Zawieszenie zajęć praktycznych dla młodocianych pracowników do 11 kwietnia

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z 26.03.2021 i Rozporządzeniem (treść Komunikatu i Rozporządzenia po kliknięciu TUTAJ) informujemy, że do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 15f ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Czytano 174 razy Ostatnio zmodyfikowano poniedziałek, 29 marzec 2021 09:22