czwartek, 22 kwiecień 2021 08:34

Nowe opłaty za egzaminy czeladnicze i mistrzowskie oraz sprawdzajace

Informujmy, iż zgodnie z Ustawą o rzemiośle, od 21 kwietnia 2021r. zmianie uległy stawki opłat egzaminacyjnych (Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle ( Dz. U z 2020r. poz. 2159 art.3 ust.3g pkt.4 )).

Nowe stawki opłat za egzaminy od 22.04.2021 roku wynoszą:

Egzamin czeladniczy 724,00 zł
Egzamin mistrzowski 1448,00 zł
Egzamin sprawdzający 259,00 zł
Egzamin poprawkowy czeladniczy – 50 % opłaty pierwszej 362,00 zł
Egzamin poprawkowy mistrzowski – 50% opłaty pierwszej 724,00 zł

Czytano 868 razy Ostatnio zmodyfikowano czwartek, 22 kwiecień 2021 11:20