środa, 18 listopad 2020 20:20

Udział prezesa Janusza Kowalskiego w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy

Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości jest wiceprezesem Związku Rzemiosła Polskiego. Związek Rzemiosła Polskiego delegował go do członkostwa w Rządzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP, która jest organem nadzoru nad warunkami pracy oraz działalnością Państwowej Inspekcji Pracy. W dniu 17 listopada odbyło się ważne posiedzenie Rady (one-line), w którym uczestniczył Janusz Kowalski.

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu plenarnym 17 listopada 2020 r., prowadzonym w formie wideokonferencji pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2021 i wniosła o jego przyjęcie przez Sejm w proponowanych przez inspekcję kwotach.

W innym punkcie obrad Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała dla marszałek Sejmu wniosek Głównego Inspektora Pracy Andrzeja Kwalińskiego o odwołanie Bogdana Drzastwy ze stanowiska zastępcy Głównego Inspektora Pracy. Pozytywnie odniosła się również do wniosku szefa inspekcji pracy o powołanie na to stanowisko Jarosława Leśniewskiego – dotychczasowego dyrektora Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy.

W trakcie posiedzenia omawiano ponadto problematykę zagrożeń stwarzanych przez pole elektromagnetyczne dla człowieka i środowiska pracy oraz zdrowotne aspekty pracy zdalnej w czasie pandemii koronawirusa.

Czytano 812 razy