Wydrukuj tą strone
wtorek, 10 listopad 2020 09:50

Aktualności ze strony Związku Rzemiosła Polskiego

Z uwagi na dramatyczną sytuacją epidemiczną w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego skierował do Rządu szereg propozycji i rozwiązań, które mogą pomóc rzemieślnikom w tym trudnym okresie epidemii. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości - ratujmy wspólnie miejsca pracy!

Związek Rzemiosła Polskiego oraz wszyscy przedsiębiorcy zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorczości przekazali na ręce Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Pana Jarosława Gowina wspólne stanowisko dotyczące zagrożeń jakie niesie za sobą całkowite zamknięcie polskiej gospodarki.

Więcej na:  https://bit.ly/3kdluqj

 

ZRP wystąpił o umożliwienie kontynuacji zajęć praktycznych uczniom szkół branżowych

W związku z wydłużeniem od najbliższego poniedziałku okresu zawieszenia funkcjonalności jednostek systemu oświaty, w tym szkół branżowych I stopnia, na kolejne dwa tygodnie, Związek Rzemiosła Polskiego wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki z propozycją, aby w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1870), podjętym na podstawie art. 30b ustawy Prawo oświatowe - wprowadzić zapis mówiący o tym, że uczniowie szkół branżowych I stopnia, którzy zajęcia praktyczne mają zorganizowane na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w te dni tygodnia, które wynikają ze szkolnego planu nauczania. Pod warunkiem, że u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Więcej na:  https://bit.ly/32tBuOW

 

List Prezesa ZRP do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Trwająca obecnie sytuacja epidemiczna, a w związku z tym nowe obostrzenia gospodarcze wywierają negatywny wpływ na tysiące polskich rzemieślników - przedsiębiorców. Tym samym, pogarsza się sytuacja ekonomiczna polskich rodzin. W ostatnim czasie nakładane są nowe zakazy w prowadzeniu działalności gospodarczej, które szczególnie dotykają branżę gastronomiczną i silnie z nią powiązaną branżę spożywczą, w tym także na przetwórstwo spożywcze.

Więcej na: https://bit.ly/3lgdHt3

 

Apel partnerów społecznych o powstrzymanie się przed lockdownem

"Gospodarka i ochrona zatrudnienia powinny być dziś priorytetem, a ograniczenia są uzasadnione tylko w przypadkach absolutnej konieczności. Taka decyzja musi być poprzedzona dogłębnymi analizami, które będą przedstawione opinii publicznej z właściwym wyprzedzeniem" – czytamy we wspólnym apelu partnerów społecznych.

Więcej na: https://bit.ly/3keVue0

 

Dokształcanie pozaszkolne pracowników młodocianych

Związek Rzemiosła Polskiego uprzejmie informuje, że na stronie MEN ukazał się komunikat dotyczący: zawieszenia od poniedziałku 9 listopada br. realizacji zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, przedłużenia do 29 listopada br. okresu zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych), funkcjonowania bez zmian przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Więcej na: https://bit.ly/32tCBy6

 

Kiedy młodociani pracownicy nie mogą być zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego informuje, że młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego, dla których dokształcanie teoretyczne organizuje pracodawca, nie podlegają ustawowemu zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy, za wyjątkiem sytuacji kiedy u pracodawcy wystąpią zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Więcej na: https://bit.ly/3pbMdY1

 

Kształcenie zawodowe w nowych restrykcjach Rządu

Przedłużenie edukacji zdalnej do 29 listopada 2020 r. to jeden z punktów kolejnych ograniczeń wprowadzonych przez Rząd w wyniku pandemii SARS-COV-2. Jak podało Ministerstwo Edukacji Narodowej, nauczanie zdalne w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe również zostaje przedłużone do 29 listopada br.

Więcej na: https://bit.ly/2GLJzqA

Czytano 863 razy Ostatnio zmodyfikowano wtorek, 10 listopad 2020 10:16