czwartek, 05 listopad 2020 13:59

Mój pierwszy biznes

 
Zbliża się finał konkursu "Mój pierwszy biznes". Prezes Janusz Kowalski z Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości jest członkiem Kapituły Konkursu. Wczoraj zagłosował na dwa projekty. Rozstrzygniecie konkursu niebawem.
Konkurs „Mój pierwszy biznes”, organizowany jest przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie we współpracy z Gminą Miejską Kraków i ABSL.Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności gospodarczej oraz kształtowanie postaw biznesowych. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu biznesplanu prezentującego przedsięwzięcie gospodarcze – można to zrobić indywidualnie lub zespołowo. Zgłoszone prace oceni kapituła, składająca się z osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie biznesowe. Główne kryteria oceny to: innowacyjność pomysłu, oryginalność pracy oraz umiejętność zastosowania różnych technik prezentacji zgłoszonego pomysłu.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe ufundowane przez Gminę Miejską Kraków, Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie, ABSL oraz innych sponsorów pozyskanych przez organizatora.

  • nagroda główna: 5000 zł
  • drugie miejsce: 3500 zł
  • trzecie miejsce: 2000 zł
  • nagroda dla opiekuna merytorycznego zwycięskiego zespołu: 1500 zł
  • nagroda w kategorii Najbardziej Innowacyjny Biznes Plan: 3000 zł
  • nagroda w kategorii Młody Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie: 3000 zł

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla szkół, z których wywodzić się będą finaliści. Dodatkowo finaliści konkursu i ich szkoły będą prezentowane w lokalnych mediach.

Czytano 194 razy